Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 15. října 2021

Úřad vlády ČR , 14.10.2021

V pátek 15. října se v Lucemburku sejde Rada EPSCO k tématům z oblasti zdraví a sociální politiky. 

Rada projedná soubor dokumentů k evropskému semestru týkajících se dosaženého pokroku v naplňování cílů zaměstnanosti strategie Evropa 2020 a trendů v sociální oblasti včetně dopadů pandemie covid-19. Rada dále projedná návrh rozhodnutí o hlavních směrech politiky zaměstnanosti na rok 2021, diskutovat bude i o evropském pilíři sociálních práv a bezpečnosti práce. Rada bude také schvalovat závěry o začleňování hlediska rovnosti mužů a žen do rozpočtu EU. Evropská komise na jednání představí sdělení k dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti EU a slovinské předsednictví bude informovat o přípravě Tripartitního sociálního summitu, který proběhne 20.října v Bruselu. 

Autor: Iva Kopečná