Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Před 60 lety vstoupily v platnost Římské smlouvy o EHS

Euroskop, čtk, 02.01.2018

Římské smlouvy o vytvoření Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), které vstoupily v platnost před 60 lety, 1. ledna 1958, položily základní kámen ke vzniku současné Evropské unie.

Týž den k nim bylo připojeno již více než pět let existující Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), zároveň byly založeny Evropská investiční banka (EIB) a Evropské parlamentní shromáždění. Římské smlouvy byly podepsány v březnu 1957.

Zárodkem západoevropské ekonomické integrace se vlastně stala již od roku 1948 existující celní unie Belgie, Nizozemska a Lucemburska (Benelux). Tyto tři země se pak spolu s Francií, Itálií a Německem staly zakládajícími členy EHS. Podrobnější informace o Římských smlouvách si můžete přečíst na Euroskopu zde.

Autor: Euroskop