Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise změní způsob výpočtu pokut pro země EU

Euroskop, čtk, 20.02.2019

Evropská komise dnes oznámila, že začne jiným způsobem určovat výši pokut, které mohou členské země bloku dostat za neplnění povinností, třeba za nepřevedení unijních pravidel do vlastních zákonů. Dosavadní výpočet, který využíval mimo jiné počet hlasů dané země v Radě EU bude nahrazen novým, který zohlední přidělený počet mandátů v Evropském parlamentu.

Evropský soud může o finanční pokutě pro členskou zemi rozhodnout na závěr řízení, které komise spouští v případě, že stát poruší právní předpisy unie. Výši pokuty a to zda půjde o jednorázovou částku či opakované penále také navrhuje komise, konečné rozhodnutí je na soudu.

Kromě závažnosti prohřešku a délky jeho trvání komise dosud při výpočtu výše pokuty zohledňovala hospodářskou situaci dané země a její "institucionální váhu". Tu doposud určovala podle počtu hlasů, kterými každý stát disponuje při hlasování v Radě EU, tedy na jednání členských států.

Soudní dvůr EU ale v jednom z nedávných rozsudků uvedl, že pravidla hlasování v Radě upravená Lisabonskou smlouvou už nelze pro tento účel nadále používat. Komise tedy musela najít novou metodu výpočtu a rozhodla se využít počet křesel přidělených každému státu v Evropském parlamentu.

Komise sama dnes upozornila, že upravená metodika nejspíš povede k o něco nižším částkám než ta dosavadní. Výsledky jsou však blíže praxi unijního soudu, který obvykle stanoví nižší než původně navržené pokuty.

Autor: Euroskop