Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Europarlament schválil nová pravidla ochrany oznamovatelů

Euroskop, čtk, 17.04.2019

Evropský parlament v úterý schválil vůbec první celounijní pravidla ochrany oznamovatelů nezákonné činnosti či aktivit poškozujících veřejný zájem. Podle směrnice by měli oznamovatelé mít možnost o nezákonných praktikách informovat bezpečnou cestou a rovněž by měli být chráněni před odplatou. Směrnici teď musí schválit ještě Rada ministrů, následně budou mít členské státy dva roky na převedení právní úpravy do svých zákonů.

Nová pravidla mají za cíl posílit ochranu oznamovatelů nezákonných praktik nebo aktivit poškozujících veřejný zájem, o kterých se dozvěděli při výkonu svého povolání. Může jít například o záležitosti ohrožující veřejné zdraví, ochranu dat, bezpečnost produktů či dopravy, jadernou bezpečnost či zpronevěru.

Směrnice zavádí povinnost vytvořit bezpečné kanály pro oznamování aktivit porušujících právní předpisy EU, a to uvnitř podniků či organizací i vůči veřejným orgánům. Nová právní úprava také obsahuje ustanovení na ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními, jako jsou zastrašování či obtěžování. Oznamovatelé by rovněž měli mít možnost právní pomoci a poradenství.

Důležitost oznamovatelů při odhalování aktivit, které porušují právní předpisy EU a poškozují veřejný zájem, potvrdily i nedávné skandály jako LuxLeaks, Panama Papers či Cambridge Analytica. Podle zprávy, kterou nechala zpracovat Evropská komise v roce 2017, přišla EU v důsledku nedostatku bezpečných kanálů pro oznamovatele ve veřejném sektoru o možný přínos v hodnotě 5,8 až 9,6 miliardy eur ročně.

Autor: Euroskop