Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Debata o evropském rozpočtu pokrok nepřinesla

07.11.2005

Členské státy Evropské unie mají stále velmi rozdílné názory na to, jak by měl vypadat její rozpočet na léta 2007-13. Tony Blair ovšem i nadále věří v uzavření dohody do konce roku.

Členské státy Evropské unie mají velmi rozdílné názory na to, jak by měl vypadat její rozpočet na léta 2007-13. Hned první ministerská debata v Bruselu na toto téma po pětiměsíční přestávce ukázala, jak je kontroverzní a jak obtížné bude sladit národní zájmy 25 států do kompromisu přijatelného pro všechny.

Český ministr zahraničí Cyril Svoboda rozhodně odmítl poslední návrhy Evropské komise, aby se 60 procent peněz určených na podporu chudších zemí a regionů investovalo do prorůstových opatření a aby EU zřídila "globalizační fond" pro propuštěné zaměstnance podniků poškozených světovou konkurencí. Podobně mluvili i ministři dalších nových členských států.

Předsedající britský ministr Jack Straw připustil, že lze jednat o britské slevě z odvodů do společné pokladny EU, pokud to bude v "kontextu" celkové revize rozpočtové politiky EU. Německo, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko namítaly, že platí příliš a musí dostat kompenzaci, dokud platí britská úleva.

Francie odmítala jakékoli snižování přímých plateb zemědělcům a jakékoli revize rozpočtu před rokem 2014. Finsko a Evropská komise Británii vyčetly, že se s přípravou konečné dohody nepřípustně loudá.
"Zajisté chceme jednání uzavřít do konce roku, nepřistoupíme však na dohodu, která by byla v neprospěch České republiky," řekl Svoboda. "Čas je zajisté důležitý faktor, obsah je však minimálně stejně důležitý." Podotkl, že by bylo dobré se vrátit k návrhu předloženému v červnu tehdejším předsedou EU Lucemburskem, který označil za "nejlepší možný".

Tehdy se EU málem dohodla o rozpočtu se výši 871 miliard eur na léta 2007-2013, který dosahoval 1,06 procenta hrubého národního důchodu "pětadvacítky". Britská sleva měla být zmrazena na úrovni 5,5 miliardy eur ročně. Proti se postavila Británie, k níž se posléze přidaly Švédsko, Nizozemsko, Finsko a z jiných důvodů Španělsko.

Blair chce rozpočet do konce roku

Zájem Británie, aby unie dospěla do konce letošního roku k rozpočtu na léta 2007-2013, potvrdil na dnešní tiskové konferenci v Londýně i britský premiér Tony Blair. To je podle něj důležité především kvůli novým členským zemím. Blair však odmítl myšlenku, že by se Británie vzdala jednostranně částky, kterou jí unie vrací z rozpočtu každý rok jako přeplatek.

Straw ale dnes v Bruselu nepředložil v tomto směru kolegům žádný nový návrh, pouze podnítil první debatu. Svoboda v ní řekl, že podle českého názoru nelze předem určovat, kolik peněz z fondů EU určených pro chudší země má být vynakládáno na "klasické" cíle, jako je výstavba silnic, a kolik na "prorůstová opatření", jako jsou věda, výzkum či vzdělání. "Nové členské státy nemohou přeskočit určitou etapu a být konkurenceschopné v těchto oblastech," uvedl a požadoval, aby se na orientaci prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU nic neměnilo.

Pokud nebude dohoda uzavřena do konce roku, utrpí tím pověst EU. Zároveň nebudou moci být využity miliony eur z evropských fondů na podporu regionů z důvodu krátkého časového období na zajištění podpory.