Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Mike Granatt: Club of Venice chce zlepšovat image Evropské unie

04.05.2006
Club of Venice, Benátský klub, sdružuje mediální odborníky ze všech členských států EU. O jeho činnosti hovoří Mike Granatt, partner komunikační firmy Luther Pendragon a Hans Brunmayr, generální ředitel pro komunikaci s tiskem a šéf protokolu DG pro komunikaci Evropské komise.

Club of Venice, Benátský klub, sdružuje mediální odborníky ze všech členských států Evropské unie. Na konci dubna proběhlo jednání klubu v Praze. Na jeho obsah jsme se zeptali Mika Granatta, partnera komunikační firmy Luther Pendragon a Hanse Brunmayra, generálního ředitele pro komunikaci s tiskem a šéfa protokolu DG (Generálního ředitelství) pro komunikaci Evropské komise.

Co je to Club of Venice a jaké má cíle?
Club of Venice je neformální sdružení lidí ze zemí Evropské unie a jejích institucí, kteří se profesionálně zabývají komunikací. Jejich hlavním zájmem je zlepšování image Evropské unie v očích jejích občanů. Členové klubu neformálně dvakrát ročně v různých městech unie diskutují o různých tématech, nyní například o krizové komunikaci, jak uzdravit unii po krachu podpisu smlouvy o ústavě unie, jak ji přiblížit občanům. Diskuse je zcela věcná a otevřená, bez ohledu na národní zájmy.

Kdy byl klub založen?
Před dvaceti roky v Benátkách. Byla to iniciativa informační kanceláře italské vlády.

Jaké jsou současné hlavní aktivity klubu? Slyšela jsem o tom, že připravujete novou komunikační strategii Evropské unie, takzvaný Plán D...
Hlavní téma nyní je, jak dostat Evropskou unii z krize, jak ji učinit znovu přitažlivou pro občany, a jak to prakticky udělat, jak k tomu mohou přispět evropské instituce.
Chceme tomu využít dvacátého pátého výročí od podpisu smlouvy o jednotném evropském aktu, definujícím vytvoření vnitřního trhu unie. Občanům se nyní zdá, že unie pro ně není dobrá, musíme ji zreformovat tak, aby tento pocit zmizel, vysvětlit jim, že unie má smysl a přimět politiky i evropské instituce, aby jim uměli srozumitelně vysvětlit, že z Bruselu nepocházejí jen špatné věci. Plán D je idea, ale my jej jako profesionálové musíme naplnit obsahem, vymyslet, jak vše vysvětlit občanům různých zemí, s různou kulturou, jak jim dodat informace v pravý čas.

Jste obeznámeni úrovní prezentace Evropské unie v českých médiích? Jak ji hodnotíte?
Úroveň informací o Evropské unii v České republice na nás udělala velký dojem, vykonal se zde za dva roky velký kus práce. Česká republika je mezi novými členskými státy jedním z nejlepších příkladů úspěšně zvládnuté komunikační strategie o unii. Ale to úsilí o přiblížení myšlenek Evropské unie musí být permanentní, nesmí ustat.

Byla právě dobrá komunikační strategie České republiky důvodem, proč se setkání členů Benátského klubu nyní ko-nalo právě v Praze?
Ano. Nás fascinuje, jak velký pokrok směrem ke svobodnému a komplexnímu informování občanů tu média zaznamenala za posledních 16 let. Líbí se nám také, že informace o unii jsou zde opravdu rozmanité a každý si může vybrat- od brožurek či informačních materiálů pro školy, pořádání seminářů přes internetové servery či tištěná média až po informační střediska. Oprav-du obdivuhodné a v lecčems se od vás staré členské země mohou i učit.

Club of Venice byl založen v roce 1985 v Benátkách a je jednou z nejvýznamnějších platforem pro výměnu názorů a zkušeností jak v oblasti komunikace evropských témat, tak na poli krizové komunikace a dalších informačních aktivit evropských vlád. Tento neformální klub se schází dvakrát ročně, na podzim vždy v Benátkách a na jaře v členském státě, který klubu právě předsedá (letos předsedá Česká republika a Club of Venice se sešel ve dnech 26.-28.dubna 2006 v Praze). Více se o tomto setkání dozvíte zde. 

Autor: Alena Adámková