Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Senát souhlasí s dohodou mezi EU a Singapurem o ochraně investic

Euroskop, čtk, 13.06.2019

Senát ve středu vyjádřil souhlas s dohodou o ochraně investic mezi EU, jejími členskými státy a Singapurem. Má především zajistit vysokou úroveň investic, zlepšit prostředí pro investice a nahrazuje dosavadní dvoustranné dohody členských států. Sněmovna by souhlas s touto dohodou měla teprve dát, zatím ji podpořil sněmovní zahraniční i rozpočtový výbor. Senát už začátkem května vyslovil souhlas se související dohodou o strategickém partnerství mezi EU a Singapurem.

Dohoda o ochraně investic nahradí dosavadní dvoustranné dohody členských států a Singapuru, včetně česko-singapurské smlouvy z roku 1995. Zavádí stálý systém řešení sporů, který se skládá ze stálého tribunálu prvního stupně a stálého odvolacího tribunálu.
 
Dohoda zajišťuje investorům z EU a jejich investicím spravedlivé a rovné zacházení ve srovnání se singapurskými investicemi. Dohoda zároveň chrání investory z EU a jejich investice v Singapuru před vyvlastněním s výjimkou případu, kdy se jedná o vyvlastnění pro veřejné účely.
 
Podle vlády jsou česko-singapurské vztahy dlouhodobě velmi dobré. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že Singapur je obchodní branou do jihovýchodní Asie a nejdůležitější vývozní trh pro ČR ve Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). V Singapuru jsou soustředěny velké obchodní firmy, které využívají své dlouhodobé kontakty v okolních zemích. Český export tam dosáhl loni od ledna do října 6,4 miliardy korun. Podle ministerstva průmyslu působí v Singapuru téměř 50 českých firem, ať už přímo na místě, nebo prostřednictvím spolupráce s tamním obchodním zástupcem nebo partnerem.
Autor: Euroskop