Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Švýcarští nacionalisté si přejí stažení přihlášky země do EU

03.10.2005

Krajně pravicová Švýcarská lidová strana (SVP) požaduje formální stažení nevyužité švýcarské přihlášky do EU z důvodu její neirelevantnosti.

Krajně pravicová Švýcarská lidová strana (SVP) požaduje formální stažení nevyužité švýcarské přihlášky do EU. Bern v květnu 1992 zaslal tehdejšímu předsednictví dopis o dvou odstavcích, kde žádá o formální zahájení vyjednávání. O sedm měsíců později Švýcaři hlasovali "Ne" v referendu o vstupu do Evropského hospodářského prostoru - švýcarská přihláška do Unie proto přestala být relevantní.

Strana požaduje stažení přihlášky právě z důvodu ztráty jejího významu. Řada politiků ovšem vidí krok SVP pouze jako gesto, které má pomoci straně získat více politických bodů. Podle průzkumů veřejného mínění Švýcaři podporuji užší vztah s EU, ale v dohledné budoucnosti si nepřejí plné členství své země.

V září 2005 se v referendu 56% švýcarských voličů a voliček vyslovilo pro dohodu, která znamená postupné otevírání švýcarského pracovního trhu občanům nových členských zemí EU. Dohoda o volném pohybu pracovních sil, která rozšiřuje toto právo i na občany nových členských zemí, je jednou z devíti sektorových smluv, které Švýcarsko s EU uzavřelo loni v říjnu.

Pro tyto sektorové smlouvy platí, že nebude-li přijata jedna, nevstoupí v platnost všechny. Šest ze sedmi smluv se již podařilo rozšířit i na nové členy Unie, volný pohyb osob byl poslední na řadě. V referendu schválená dohoda má vstoupit v platnost od počátku roku 2007, kdy by se nové členské země i Švýcarsko měly stát členy schengenského prostoru (o vstupu do Schengenu hlasovali občané Švýcarska kladně už v červnu).