Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Globální fond EU na podporu rozvojovým zemím

Evropský parlament, 10.06.2021
Rozvoj

EU plánuje investici zhruba 80 miliard eur do konce roku 2027 do rozvoje mezinárodní spolupráce v sousedních zemích i mimo ně.

Evropská unie v rámci víceletého finančního rámce  2021–2027 upravuje možnosti, jak investovat ve třetích zemích. Na svém červnovém plenárním zasedání ve Štrasburku budou poslanci hlasovat o zřízení fondu Globální Evropa. Ten bude operovat s prostředky ve výši 79,5 miliardy eur a spojí dohromady několik stávajících nástrojů EU, včetně Evropského rozvojového fondu. 

Nástroj bude financovat priority zahraniční politiky EU. Finance mají podpořit udržitelný rozvoj v zemích sousedících s EU, ale i v subsaharské Africe, Asii, Americe, Tichomoří a Karibiku. Globální Evropa se zaměří na projekty, které budou řešit problémy, jako je vymýcení chudoby a migrace, a propagovat hodnoty EU, jako jsou lidská práva a demokracie. Program by měl také pomoci zajistit, aby EU dostála svým globálním závazkům – a to včetně cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o klimatu. Třetina rozpočtu tohoto fondu tak bude využita právě pro oblast klimatu. Právě klima je důležitým prvkem pro budoucí rozvoj, a to i vzhledem k zelené transformaci, která čeká EU po pandemii covidu-19. 

Nejméně 19,3 miliardy eur je vyčleněno pro země sousedící s EU, 29,2 miliardy eur má být investováno do subsaharské Afriky. Část prostředků půjde na opatření rychlé reakce, včetně krizového řízení a prevence konfliktů. Skrze Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus EU podpoři udržitelné investice po celém světe. Přímou rozvojovou pomoc totiž doplní ještě prostředky ze soukromého kapitálu. Globální Evropa je jedním z 15 stěžejních programů EU podporovaných Parlamentem při jednáních o rozpočtu EU na období 2021–2027 a plánu obnovy EU, které Unii v nadcházejících letech společně poskytnou finanční prostředky ve výši více než 1,8 bilionu eur.

Autor: David Březina