Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Podle Evropské komise je globalizace EU prospěšná

25.11.2005
Zapojování do světové ekonomiky podle EK zvýšilo za posledních 50 let ekonomický růst v Evropě nejméně o pětinu.

V nové studii Evropská komise tvrdí, že globalizace Evropské unii prospívá. Zapojování do světové ekonomiky podle ní zvýšilo za posledních 50 let ekonomický růst v Evropě nejméně o pětinu. Další přínosy jsou podle komise podmíněné tím, že se státy nebudou pokoušet zavádět různá ochranářská opatření.


"Protekcionismus a pokusy chránit pracovní místa a odvětví před mezinárodní konkurencí v delším období pouze snižují ekonomickou efektivitu, příjmy a pracovní příležitosti," uvedla studie.


Mnoho obav lidí z globalizace je podle komise zcela zbytečných. Statistiky prý například dokazují, že v zemích, které se nechrání před čínskými dovozy, kvůli tomu nijak nepřibývá lidí bez práce, protože se vytvářejí pracovní příležitosti v jiných odvětvích.


Unie si prý stále drží pozici největšího hráče ve světovém obchodu. Čína a další asijské státy se již staly největším konkurentem ve výrobě zboží s nízkou přidanou hodnotou. Přestože se tyto země začínají stále více orientovat i na vyspělé technologie, neměl by prý být význam tohoto nebezpečí pro EU dramatizován. Většinu součástek potřebných pro výrobu špičkových technologií Čína stále sama dováží ze západu.


EU je nyní podle studie poměrně silná v oborech, které se řadí mezi středně technologické. Příkladem je automobilový a farmaceutický průmysl či výroba specializovaných strojů. Pokud si však chce udržet konkurenceschopnost, měla by prý začít klást důraz i na špičkové technologické obory, například na informační a komunikační technologie.


Komise uznává, že postupné propojování světové ekonomiky má i své stinné stránky. Postižena jsou prý zejména odvětví těžící z levné a málo vzdělané pracovní síly, včetně textilního průmyslu, který je nejznámějším příkladem. Řešením však podle EK není vytváření bariér obchodu, ale změna struktury unijních ekonomik, vzdělávání obyvatel a dotvoření jednotného vnitřního trhu.