Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Tony Blair, José Zapatero: Skončil summit Středomoří - EU

29.11.2005
Čelíme společným problémům a novým hrozbám, naše oblasti jsou totiž vzájemně propojeny. Metla terorismu nás zasáhla všechny. V Casablance, Džerbě, Istanbulu, Izraeli, Madridu i Londýně a nedávno v Šarm-aš-Šajchu a Ammánu.

Skončil summit Středomoří - EU: společně k bezpečí a prosperitě


Před deseti lety se v Barceloně setkaly státy Evropské unie se zeměmi středomořské oblasti, aby vytvořily nové partnerství. Na včera skončeném mimořádném summitu ve stejném městě se jednalo o tom, jak tento proces rozšířit a prohloubit. Čelíme společným problémům a novým hrozbám, naše oblasti jsou totiž vzájemně propojeny.


Víc, lépe, rychleji

Metla terorismu nás zasáhla všechny. V Casablance, Džerbě, Istanbulu, Izraeli, Madridu i Londýně a nedávno v Šarm-aš-Šajchu a Ammánu.
Legální migrace je zdrojem síly, ale nekontrolovaná migrace nebo dokonce migrace organizovaná kriminálními skupinami je nebezpečná. Obchod s lidmi stejně tak jako obchod s drogami neznají hranice. Pohyby lidí jsou však řízeny i obrovskými rozdíly v bohatství, životních příležitostech, bezpečnosti, míře demokracie a stavu lidských práv. Musíme se dohodnout, jak lépe řídit migraci ku prospěchu všech zúčastněných zemí i legálních přistěhovalců.
Za námi stojí pokrok, jehož bylo dosaženo za posledních deset let. Nyní se Evropa musí otevřít, nikoliv uzavřít, a musíme uznat, že větší bezpečností a prosperitou v oblasti všichni získáváme. Evropská unie se rozšířila, čímž pomohla rozšířit bezpečnost a rozvoj na větší část Evropy. Kypr a Malta - středomořské země - už členství získaly, Turecko je kandidátem.
Rozšíření EU i politika nových sousedských vztahů vytvořily silnější politické a obchodní vztahy mezi oběma stranami středomořské oblasti. Musíme ale udělat víc, lépe a rychleji.


Respekt pro lidská práva

Účastí v mírovém procesu jsme vytvořili i příležitost pro Izrael, Palestinu a sousední státy, aby se sešly a společně pracovaly na spravedlivém a trvalém míru v oblasti. EU i přes všechny překážky podporuje hledání cesty k míru.
Pomáháme zlepšovat hospodářské vyhlídky Palestinců a budovat instituce palestinského státu, včetně podpory voličů a reformy veřejného sektoru. Souhlasili jsme už i s vysláním nezávislých pozorovatelů na hranici Gazy s Egyptem. Budeme i nadále usilovat o uskutečnění tzv. cestovního plánu ("road map"), jenž by měl vyústit ve dva demokratické státy žijící bok po boku bezpečně a v míru.
Nemůžeme ale usnout na vavřínech. Barcelonský proces přispěl k započetí politických a hospodářských změn, ale lidská práva ještě nejsou všude plně respektována. Občanská společnost se musí ve Středomoří ještě dále rozvíjet. V arabském světě existuje široká shoda, že je nutné zintenzívnit a postupně přizpůsobit právní rámec a praxi potřebám lidí, jakož i domácím a zahraničním investorům.
Rozdíly v prosperitě mezi EU a jejími jižními sousedy se za poslední desetiletí zvětšily, nikoliv zmenšily. To přispívá k frustraci a větší migraci obyvatelstva. V příštích dvaceti letech bude třeba vytvořit desítky miliónů pracovních příležitostí, které poskytnou mladým lidem ze Středomoří důstojnou budoucnost.


Obchod a vzdělání

Pro hospodářské reformy musíme učinit víc. Musíme podporovat investice a odstraňovat překážky ve vzájemném obchodě. Důležité je i zajistit lepší přístup ke vzdělání pro všechny, obzvláště pak pro ženy a mládež.
Naše schůzka měla obnovit naše politické závazky ke splnění těchto cílů. Měli bychom se dohodnout na konkrétních opatřeních ke zlepšení právního prostředí a urychlení hospodářského růstu a výrazně je podpořit z finančních fondů Evropské unie.
Pokroku skutečně dosáhnout musíme. Budoucí generace by nám neodpustily, kdybychom dnes pro stovky miliónů lidí v celé oblasti pomocí vyšší bezpečnosti, investic, prosperity, obchodu a vzdělávacích příležitostí nic neudělali.
Tony Blair je předsedou vlády Velké Británie, José Zapatero předsedou vlády Španělska