Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jiří Karas: Kosovo ať je raději rozdělené. Jinak totiž bude jen islámské

03.03.2006

Není divu, že při nedávném vídeňském jednání o budoucím statusu Kosova se k ničemu nedospělo. Proces sjednocování vůle dvou znepřátelených kosovských etnik pod záštitou OSN dávno zamrzl a nikde ani známka tání.

Není divu, že při nedávném vídeňském jednání o budoucím statusu Kosova se k ničemu nedospělo. Proces sjednocování vůle dvou znepřátelených kosovských etnik pod záštitou OSN dávno zamrzl a nikde ani známka tání.
Jednání nebylo dobře připraveno a podle většiny pozorovatelů se konalo v nejnevhodnější době.

 

Albánci neplní nic!

Postoje některých členů tzv. kontaktní skupiny naznačují, že zvítězí zájem jedné strany - albánských nacionalistů. Hrozí, že nebude respektován základní požadavek rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 z června 1999 na řešení krize v rámci široké autonomie při "zachování suverenity a územní integrity" tehdejší Jugoslávie. Takový vývoj už otevřeně připouštějí vlivné země jako Velká Británie a Francie, jež nevylučují úplnou nezávislost Kosova.

Pro jednání o budoucím statusu nebyly splněny ani ty nejzákladnější předpoklady. Ty vytyčila mise OSN pověřená provizorní správou Kosova v roce 2002 ve formě osmi "standardů". Ani jeden z nich se uspokojivě neplní.
Především jde o návrat a integraci 160 tisíc uprchlíků, prakticky výhradně kosovských Srbů. Hlavní příčinou je nevůle albánské většiny zajistit navrátilcům bezpečné prostředí.

Nedodržují se ani další standardy - například fungování demokratických institucí. Neadekvátní zastoupení kosovských Srbů se týká všech samosprávných úřadů, proto se v srbských enklávách vytvořily paralelní srbské instituce závislé na Bělehradu. Nepodařilo se transformovat policejní složky ani respektovat vlastnické vztahy, ani vytvořit solidní základ pro tržní ekonomiku. Požadovaný seriózní dialog s Bělehradem zůstává jen zbožným přáním.

 

Přijde islámská expanze

Místo snahy o dodržování zásady "standardy před statusem" se novou strategií stále neschopnější OSN stala zásada "standardy a status".
Toto ustupování albánským a islámským radikálům, jejichž jediným cílem je vyhnání všech Srbů a islamizace pravoslavného Kosova, oprávněně navozuje dojem počátku balkánské kapitulace.

Vyvrcholením této zbabělé politiky se může stát nezávislost Kosova, která dokořán otevře dveře islámské expanzi. Je dobře, že si to někteří - dokonce i čeští - politici uvědomují. Návrh na rozdělení Kosova podle etnických principů je proto jednou z posledních nadějí na spravedlivé řešení. A to i přesto, že kontaktní skupina tuto možnost preventivně vyloučila.

Autor, poslanec KDU-ČSL, je člen zahraničního výboru sněmovny