Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Bulharsko najímá konzultanty na podporu svého vstupu do EU

03.03.2006

Země chce pomocí politický lobby odvrátit posunutí svého vstupu do Evropské unie, který je naplánován na 1.ledna příštího roku.

Bulharsko vypsalo výběrové řízení na pozice konzultanty, kteří budou působit v těch členských zemích, v nichž panuje negativní názor na rozšiřování bloku a podepsání bulharské přístupové smlouvy by zde mohlo být problematické. Noví konzultanti by měli podle představ Bulharské veřejné zprostředkovatelské agentury působit na poslance a další odpovědné osoby, aby se nezasadili o posunutí termínu vstupu Bulharska do EU, který je naplánován na 1.leden 2007.

Konzultanti by měli působit v nejméně 4 členských státech - Německu, Francii, Nizozemsku a Dánsku, kde je největší pravděpodobnost zamítnutí přístupové smlouvy. Sofia očekává, že národní parlamenty budou ovlivněny květnovou hodnotící zprávou EU, která má členským zemím doporučit, jak se mají ke vstupu Rumunska a Bulharska do EU postavit.

Tendr byl vypsán ze tří základních důvodů - měl by odvrátit posunutí bulharského vstupu do EU, měl bych zrychlit proces ratifikace před květnovou zprávou EK a v neposlední řadě by měl zvýšit podporu bulharského členství ve starých zemích EU. Vítězná firma by měla v členských státech EU začít působit od poloviny března.

Francouzští, Němečtí a Dánští zákonodárci rozhodnou o podpoře nebo odložení vstupu Bulharska a Rumunska do EU definitivně až po zveřejnění hodnotící zprávy EK. Nizozemský parlament ratifikoval přístupové smlouvy obou zemí již v únoru, i přesto, že se zástupci největší holandské strany - Křesťanských demokratů postavili proti rumunskému členství od roku 2007.

Evropská unie má v záloze také určitou pojistku ve formě dodatečné klauzule, která by v případě vstupu obou zemí do EU v příštím roce odepřela Rumunsku a Bulharsku na určitou dobu přístup k některým oblastem evropské politiky - například soudnictví nebo některým částem vnitřního trhu.

Podle nejmenovaného bulharského diplomate není nová lobby "ničím zvláštním", bulharské vláda si ovšem uvědomuje, že největší váhu v rozhodování parlamentů bude mít především názor veřejnosti. A ten zejména ve Francii a Nizozemsku není dobrý. Svou nechuť k rozšiřování bloku občané těchto zemí ukázali již při loňských referendech o evropské ústavní smlouvě.