Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise navrhla nová pravidla pro zdanění digitální ekonomiky

Christine Kovaříková, Úřad vlády, 21.03.2018

Komise dnes představila svá řešení ke zdanění zisku vytvořeného nadnárodními společnostmi v digitální ekonomice (Digital Taxation). Cílem je vytvořit nová pravidla na úrovni EU pro zdanění společností využívajících digitální technologie.

Současný systém totiž není schopen velkou část takto vytvářené hodnoty podchytit, a proto je třeba přizpůsobit stávající pravidla mezinárodního zdaňování příjmů dnešní době. Základní myšlenkou představených návrhů je, aby zisky společností byly zdaňovány v jurisdikci, kde byla hodnota vytvořena.

To je způsobeno zejména tím, že se dle současných pravidel korporátní daň platí podle toho, kde je podnik daňovým rezidentem či je fyzicky usazen / přítomen (stálá provozovna). Pro nadnárodní podniky v digitální oblasti dnes již fyzická přítomnost však nehraje téměř žádnou roli, své digitální zboží a služby mohou dodávat s minimální fyzickou přítomností.

To pak znamená, že mohou zdaňovat většinu svých příjmů v zemi s nízkým zdaněním, kde mají své hlavní sídlo a vznikají tzv. sweetheart deals. Řešení hledá jak EU, tak i OECD, které připravuje průběžnou zprávu, kterou představí v průběhu jara tohoto roku, konečná zpráva je pak plánována až na rok 2020.

Autor: Euroskop