Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Evropská komise odmítla daň z luxusu

28.07.2005
Evropská komise nepřijala návrh německého ministra zahraničních věcí Fischera, který chtěl, aby luxusní zboží bylo zdaňováno vyšší sazbou než zboží běžné.

Evropská komise tento týden odmítla návrh německého ministra zahraničních věcí Joschky Fischera, který chtěl, aby luxusní zboží bylo zdaňováno vyšší sazbou než zboží běžné. Podle ní by takový postup byl v rozporu s právem Evropské unie.

Do roku 1992 se v Itálii, Španělsku a ve Francii zdaňovalo tzv. luxusní zboží sazbou až do výše 38 procent. Od roku 1993, kdy se na vnitřních hranicích společenství přestaly dělat kontroly převáženého zboží, se luxusní výrobky zdaňují tzv. normální daňovou sazbou, jejíž horní hranice je maximálně 25 procent. Takovou praxi chtěl Fischer změnit.

Některé zboží může v současné době podléhat snížené dani. Například v Německu se především potraviny zatěžují sníženou, sedmiprocentní daní. Do této kategorie by měly být podle nejnovějších návrhů přeřazeno i další zboží, například výrobky pro děti.

Evropská komise připomněla, že každá změna daňové sazby z vyšší na nižší, vyžaduje souhlas vlád všech členských zemí unie. A to by podle ní bylo velmi složité.