Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropské firmy budou muset vynaložit další prostředky na IT

11.08.2005
Stovky miliónů dolarů až miliard budou muset kvůli novému opatření EK v příštích letech vynaložit evropské firmy na kontroly a úpravy svých počítačových programů.

Evropská komise totiž připravuje evropskou obdobu amerického zákona Sarbanes-Oxley. Ta má za cíl co nejvíce omezit nenadálá nepříjemná překvapení v účetních stavech organizací, odstranit neprůhlednost hospodaření a zavést včasné reportování a řešení krizových stavů.
Má se tak předejít účetním skandálům typu amerického Enronu či evropského Parmalatu. Očekává se, že vrcholoví manažeři je budou důsledně prosazovat, protože na rozdíl ode dneška budou za správnost účetních výsledků ručit svým osobním majetkem podobně jako je tomu už nyní u šéfů společností kotovaných na americké burze.
Vlády evropských zemí tak chtějí zpřísnit dohled nad účetnictvím veřejně obchodovatelných firem. Nejen pro lepší ochranu akcionářů, ale i pro přesnější výběr daní. Tato nová norma bude platit i pro Česko jako člena Evropské unie.

Týdny až měsíce práce

"Přizpůsobit se tomuto předpisu vyžaduje podstatné a četné změny procesů a kontroly podnikového softwaru," říká ředitel firmy Mercury Martin Ambler. Nadnárodní firma je jednou z pěti nejrychleji rostoucích firem v oboru podnikového software na světě.
Provedení úprav podnikových programů a procesů vyžaduje týdny až měsíce práce, protože změny v softwaru se musí otestovat a problémy vyřešit.
Přitom norma nazvaná Basel II platí pro banky již dnes a pro pojišťovny se připravuje na příští rok. Už v roce 2007 by měly začít běžet první pilotní projekty u vybraných firem, než se nová evropská direktiva plošně rozšíří. Firmy proto nebudou mít času nazbyt.
"Bude třeba projít všechny firemní procesy a zjistit jejich soulad či nesoulad se zákonem. Důležité bude zajistit možnost zpětného prokazování v řádu let. Bude tlak na schopnost tyto informace vyhodnocovat v téměř "reálném čase". I poté, co se podaří všechny podmínky zákona splnit, dá se předpokládat, že manažeři budou chtít projít auditem, že je jejich firma v souladu se změnami," míní ředitel technologické firmy Logos Pavel Šťovíček.
Podle firmy LCS International je ale třeba vyčkat na přesné znění tohoto předpisu v české legislativě.
Jak americké společnosti, tak evropské banky utratily za přizpůsobení svých informačních systémů novým podmínkám v posledních dvou letech asi pět až šest miliard dolarů. Priority manažerů se ale velmi lišily. Z průzkumu agentury EIU například vyplynulo, že zatímco v USA měl největší dopad na provoz informačních technologií zákon Sarbanes-Oxley, evropští manažeři dávali přednost zavádění mezinárodních účetních standardů. Na ně přešlo už 32 procent organizací s obratem přes osm miliard dolarů. Ještě více se firmy zajímají o předpisy pro ochranu osobních údajů, těm se již přizpůsobilo více než padesát procent společností v Evropské unii.
"Poptávka po analýzách, různých službách a řešeních v oboru loni v Evropě rostla asi o 30 procent," řekl Ambler. Podle něj by se tržby softwarových firem měly v souvislosti s novou legislativou zvýšit až na 50 procent ročně.

Jaké budou náklady?

Jaké však budou v Česku skutečné náklady, ovlivní politika nadnárodních firem, které mají v Česku své pobočky. "Řešení mohou kupovat jejich centrály a náklady se pak promítnou u jejich mateřské společnosti," míní Ambler.
Mercury je světovým leaderem v optimalizaci obchodních technologií. Od roku 2001 se jeho tržby celosvětově zvýšily o zhruba 325 miliónů dolarů na 685 miliónů. V Česku působí ještě asi desítka dalších softwarových firem schopných přizpůsobit podnikové programy novým zákonům.

Chystané zpřísnění účetnictví v Evropě
Připravuje se evropská obdoba amerického zákona Sarbanes - Oxley, zpřísňující pravidla pro hlášení hospodářských výsledků firem.
Má být zavedena přísná zpětná kontrola dat a týdenní hlášení místo měsíčních.
Vrcholoví manažeři budou ručit svým majetkem.
Potřeba změn v účetních programech si vyžádá stovky miliónů až miliard dolarů v Evropě.
Potenciál českého trhu se odhaduje na stovky miliónů korun.
V příštím roce by měly změny platit pro pojišťovny, pro ostatní firmy v roce 2007 nebo 2008.
Na zavedení mezinárodních účetních standardů se v EU vynaložilo několik miliard dolarů.
Zdroj: Mercury