Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada pro obecné záležitosti a víceletý finanční rámec

Úřad vlády, Euroskop, 19.02.2019

Na jednání únorové Rady GAC bude Českou republiku poprvé v roli vedoucí delegace zastupovat nová státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Na pořadu jednání bude opět víceletý finanční rámec. 

Rumunské předsednictví bude informovat o stavu projednávání a o dalším harmonogramu prací směrem k červnové Evropské radě, která by se měla víceletým finančním rámcem opět zabývat, s cílem dosažení dohody na podzim 2019. Předsednictví proto bude dále pracovat na úpravě znění negociačního balíčku, který bude základem pro politickou dohodu. V plánu prací do začátku dubna 2019 předsednictví na žádost členských států navrhlo několik jednání technické pracovní skupiny, Coreper II a Rady GAC. Mezi diskutovanými tématy budou flexibilita, kondicionality, bude se ale vést i tematická diskuse. 

Rada GAC rovněž zahájí přípravu březnové Evropské rady, která bude věnována vnitřnímu trhu a souvisejícím tématům, klimatické politice, vnějším vztahům a rovněž boji proti dezinformacím v kontextu blížících se voleb do Evropského parlamentu. 
ČR diskusi věnovanou vnitřnímu trhu vítá, jeho dokončení je z pohledu ČR klíčovou prioritou také pro příští strategickou agendu Evropské rady. 

Autor: Euroskop