Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost

Euroskop, 27.02.2020

Dnes a 28. února 2020 se v Bruselu uskuteční jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) v částech vnitřní trh, průmysl a výzkum.

První den jednání Rady v části vnitřní trh a průmysl je v rámci nelegislativních bodů na programu jednání politická debata na téma Zelená dohoda pro Evropu – přechod ke klimaticky neutrálnímu a oběhovému průmyslu EU. Následně budou ministři diskutovat o evropském semestru s ohledem na výkonnost jednotného trhu. Poté Rada přijme Závěry o zlepšování právní úpravy „Zajištění konkurenceschopnosti a udržitelného růstu podporujícího začlenění“. V části Různé představí Komise svůj pracovní program na rok 2020 se zaměřením na aspekty vnitřního trhu, průmyslu a konkurenceschopnosti. Česká delegace bude poté prezentovat svůj non-paper o překážkách na vnitřním trhu a výsledky konference věnované malým a středním podnikům, jež se konala dne 16. ledna v Praze. Závěrem bude litevská delegace informovat o výsledcích tamní konference o překážkách na vnitřním trhu.

Druhý den zasedání Rady v části výzkum bude v rámci legislativních bodů prvním bodem jednání přijetí částečného obecného přístupu k návrhu rozhodnutí, které ustanovuje Strategickou inovační agendu (SIA) Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Následovat bude v rámci nelegislativních bodů debata ministrů na téma Strategický přístup k mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích.

Autor: Veronika Smolková