Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Budoucností EU je sbližování životní úrovně, tvrdí občané

05.05.2006
Pro budoucnost Evropské unie je podle názoru Evropanů zdaleka nejdůležitější sbližování životní úrovně, až pak následuje zavedení eura ve všech státech společenství a společná ústava. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometer.

Pro budoucnost Evropské unie je podle názoru Evropanů zdaleka nejdůležitější sbližování životní úrovně, až pak následuje zavedení eura ve všech státech společenství a společná ústava. Z průzkumu Eurobarometr, jehož výsledky dnes zveřejnila Evropská komise, rovněž vyplynulo, že přínos EU by se podle dotázaných měl více projevovat ve snižování nezaměstnanosti, v ochraně sociálních práv a v hospodářském růstu.

Srovnatelnou životní úroveň pokládá za nejdůležitější pro budoucnost společenství více než polovina všech dotázaných, v nových členských státech skoro tři čtvrtiny; více než čtvrtina (26 procent) pak zavedení eura v celé "pětadvacítce" a rovná čtvrtina společnou ústavu. Tento názor zastává i 29 procent Francouzů a téměř třetina Nizozemců, kteří euroústavu v loňských referendech zamítli.

Z dosavadních úspěchů integrace si Evropané podle sondáže nejvíce cení zachování míru mezi členskými státy (tři pětiny dotázaných) a vnitřní trh (56 procent). K pocitu evropanství by podle třetiny měl přispívat evropský sociální model, podle pětiny (27) euroústava a podle pětiny právo hlasovat ve všech volbách v členských státech, kde evropští občané žijí.

Globalizaci jako hrozbu pro zaměstnanost vnímá skoro polovička účastníků průzkumu (47). Tato obava je zvláště silná ve Francii a Řecku (72), zatímco opačný názor zastává 37 procent (v Dánsku 77 procent). Sondáž rovněž ukázala větší dávku optimismu spíše ohledně dění na evropské než národní úrovni. Skoro dvě pětiny dotázaných si myslí, že se věci v EU ubírají správným směrem.
Kladné vnímání EU potvrzují i názory, že unie je demokratická a moderní (shodně 67 procent) a skýtá ochranu (54). Skoro každý druhý Evropan ale považuje EU za technokratickou a více než čtyři z deseti dotázaných za neefektivní. Nicméně navzdory kritice nedostatků integrace stejný díl dotázaných hodnotí členství v EU kladně, 55 procent vnímá i přínosy rozšiřování EU, zejména pokud jde o růst vlivu unie ve světě.

Češi jsou mírně optimističtí

Je členství vaší země v EU dobrá věc?
Češi se dívají na vývoj Evropské unie spíše optimisticky, zejména ve srovnání s ostatními členskými státy. Eurooptimisty jsou takřka bez výjimky nováčci, zatímco občany starších a velkých členských států zjevně stihla únava z unie. Nejspokojenější jsou Litevci (60 procent), Lotyši a Poláci (po 58 procentech), Irové a Slovinci (56), Estonci (53) a Češi. Nad průměrem EU jsou ještě Dánsko, Kypr, Belgie, Nizozemsko, Slovensko, Řecko, Portugalsko, Švédsko a Malta. Naopak nejméně spokojení jsou Rakušané se 24 procenty, Francouzi (29), Italové (33), Britové (34) a Maďaři (37).

Mnohem pesimističtější jsou občané zemí EU v pohledu na vývoj ve vlastní zemi. Čechů je spokojeno 47 procent, ale i tak patří v unii mezi optimisty a jsou s přehledem nad průměrem 34 procent. Naopak vývoj doma se líbí jen 24 procentům Slováků.

Nejspokojenější jsou s vývojem ve své zemi Irové (65 procent), Litevci (60), Dánové (59), Estonci (54), Lucemburčané (49) a Češi a Slovinci. Naopak ve Francii je spokojeno pouhých 19 procent dotázaných, v Itálii 21 procent, v Maďarsku 23 a na Slovensku 24.


Evropané jsou také velmi skeptičtí k dalšímu osudu evropské ústavy. Jen čtvrtina si myslí, že by napomohla budoucnosti EU. Ještě skeptičtější jsou Lotyši a Estonci (12 procent), těsně následovaní Čechy (14) a Slováky (15).

Na rozšiřování EU se v průměru dívají spíše příznivě (55 procent). Za pozitivní je považují především nové členské země - nejvíce Slovinci (76 procent) a Poláci (73 procent).

Průzkum se uskutečnil mezi 20. únorem a 24. březnem, dotázáno bylo celkem  24.750 občanů starších 15 let ve 25 členských státech. Podrobnosti jsou dostupné na internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm

Autor: rai-ihned, Eurobarometer