Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU má nakročeno ke splnění klimatických cílů pro rok 2020

Euroskop, čtk, 02.02.2017

Evropská unie má jako celek nakročeno ke splnění klimatických cílů, které si stanovila pro rok 2020, uvedla ve středu Evropská komise ve své druhé zprávě o stavu energetické unie. Členské státy EU by proto podle ní neměly polevovat ve svém dosavadním úsilí v oblastech jako je snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a snahy využívat energii z obnovitelných zdrojů.

"Energetická unie se netýká výlučně energetiky a klimatu. Jejím účelem je uspíšit zásadní modernizaci celé evropské ekonomiky," zdůraznil místopředseda komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič. Podle komise je nyní přechod EU na nízkouhlíkové hospodářství v plném proudu. Šefčovič připomněl, že letos by měly být uvedeny v život všechny zásadní legislativní návrhy.

Hospodářství EU roste, emise klesají


Unie už naplnila cíl pro rok 2020 týkající se konečné spotřeby energie a také emisí skleníkových plynů - v roce 2015 byly jejich emise v EU o 22 procent nižší než v roce 1990. Unie míří i k cíli v oblasti obnovitelných zdrojů. Podle dat za rok 2014 byl jejich podíl na hrubé konečné spotřebě energie 16 procent.

Dalším významným trendem je podle komise pokračující rušení vazby mezi hospodářským růstem EU a zvyšováním emisí skleníkových plynů. V letech 1990 až 2015 se celkový HDP EU zvýšil o 50 procent při snížení emisí o 22 procent.

Autor: Euroskop