Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise prodloužila licenci pesticidu glyfosát o 5 let

Euroskop, čtk, 12.12.2017

Evropská komise dnes prodloužila licenci na používání kontroverzního pesticidu glyfosát o pět let. Učinila tak tři dny před vypršením dosavadního povolení, a to po souhlasu zástupců členských zemí Evropské unie z konce listopadu. V reakci na evropskou občanskou iniciativu pod názvem "Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy" se Komise zavázala zvýšit transparentnost vědeckých hodnocení.

Komise prodloužení licence zdůvodnila ve své tiskové zprávě prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává.

Rovněž upozornila, že za schvalování, používání nebo zákazy přípravků na bázi glyfosátu zodpovídají jednotlivé členské státy, pokud jde o jejich používání na jejich územích. Komise dodala, že v EU se schvalují pouze látky, pro které existují objektivní důkazy bezpečného používání.

Vzhledem ke zvýšené pozornosti, kterou glyfosát vyvolal u veřejnosti i v médiích, ale Komise slíbila předložit v roce 2018 návrh právního předpisu s cílem zvýšit transparentnost, kvalitu a nezávislost vědeckého posuzování látek. Například veřejný přístup k nezpracovaným údajům. Rovněž oznámila další návrhy změn právních předpisů zaměřené na posílení správy provádění příslušných studií, které by mohly zahrnovat například zapojení veřejných orgánů do postupu rozhodování o tom, jaké studie musejí být pro specifický případ provedeny.

Autor: Euroskop