Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EK schválila český program úspory energie

22.07.2005
Vláda na program úspory energie v dopravě hodlá vynaložit v letech 2005 až 2008 celkem 278 milionů korun.

Evropská komise dnes schválila český program úspor energie v dopravě, na který vláda míní vynaložit v letech 2005 až 2008 celkem 278 milionů korun. Program obsahuje celkem pět opatření.

Počítá s finanční podporou pro zlepšení energetické účinnosti budov veřejné správy dopravy, s podporou pro podniky veřejné dopravy. Podpořena bude i výstavba parkovišť, kde řidič zanechá svůj vůz a dále pokračuje veřejnou dopravou. Finančně podpořeni budou i správci silniční, železniční a plavební infrastruktury. Účelem této podpory je vylepšení její energetické účinnosti. Mezi opatření patří i finanční podpora kampaně, která by měla informovat veřejnost o problematice úspory energie v dopravě.

Rozbor Komise ukázal, že v důsledku většiny těchto opatření nehrozí narušení hospodářské soutěže na dopravním trhu ani narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy.

Český program sleduje dva hlavní cíle: dosáhnout úspory energie v odvětví dopravy a zvýšit tržní podíl alternativních paliv v odvětví dopravy. Dnešní rozhodnutí se týká pouze pěti opatření v rámci prvního cíle. Opatření v rámci druhého cíle budou vyhodnocena později v rámci tzv. prozatímního postupu.