Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Diskuze o reformě Společné zemědělské politiky po roce 2020

Úřad vlády, 14.10.2019

Agenda ministrů zemědělství bude po letní pauze nabitá. Nejen že proběhnou diskuze o reformě Společné zemědělské politiky po roce 2020, ale dojde i na ochranu lesů, rybolov, bezpečnost potravin či český úspěch v boji proti africkému moru prasat. Českou republiku bude zastupovat ministr Miroslav Toman.

Ministři zemědělství států EU se sejdou na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství. První den bude věnován diskuzi o aktuálním stavu jednání o reformě společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020, kde Česká republika oceňuje pokrok v mnoha oblastech, vyslovuje ale i potřebu dořešit další klíčové záležitosti. Členské státy se shodují, že hlavním cílem nové SZP musí být dosažení vyšších environmentálních cílů.

Ministři si také vymění názory na strategii pro oblast lesnictví po roce 2020. Odvětví lesnictví hraje klíčovou úlohu při rozvoji ekologického oběhového hospodářství, hraje zásadní úlohu i v oblasti udržitelnosti.

Ministr Toman na AGRIFISH Radě zmíní výstupy z pražského zasedání ministrů a ministryň zemědělství Visegrádské čtyřky (Česká republiky, Maďarska, Polska a Slovenka) a dalších 4 států z počátku října. Zástupci osmi zemí střední a východní Evropy podporují snahy EU ve snaze obnovit a chránit evropské i světové lesy. Stejně tak došlo k přijetí prohlášení k boji proti africkému moru prasat, který sužuje Evropu, ale Česká republika je doposud jedinou zemí, kde se šíření nákazy podařilo zamezit.

Členské státy budou mít možnost informovat o dalších záležitostech ze sektoru zemědělství, například o biohospodářství, o plánu péče o populaci vlků anebo o ohlášených amerických clech na některé zemědělsko-potravinářské produkty z EU. Evropská komise členské státy na oplátku informuje o aktuálním stavu řešení hlavních otázek bezpečnosti potravin anebo o situaci a aktuálním ekonomickém vývoji na hlavních zemědělských trzích.

Druhý den jednání bude na pořadu jednání Evropský námořní a rybářský fond a další záležitosti související s rybolovem. Ministři budou jednat o rybolovných právech pro oblast Baltského moře na rok 2020. Cílem je dosáhnout dohody o povolených odlovech a kvótách rybí populace v této mořské oblasti. Stejně tak se určí podmínky pro rybolov mezi EU a Norskem.

Autor: Euroskop