Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zasedání Rady pro životní prostředí dne 6. října

Úřad vlády, 06.10.2021

Balíček Fit for 55, který Evropská Komise přestavila v létě 2021, se bude probírat na nadcházející Radě pro Životní prostředí.

Fit for 55 je souborem návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU a na zavedení nových iniciativ, který má zajistit, aby byly politiky EU v souladu s klimatickými cíli dohodnutými Radou a Evropským parlamentem Součástí balíčku je revize stávajícího ETS a jeho rozšíření o budovy a dopravu, revizi nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví, revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie, revizi směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a také revizi směrnice o zdanění energie. Součástí balíčku je i Sociální fond pro klimatická opatření. Dále se projedná redukce produkce skleníkových plynů v rámci LULUCF a společné EU stanovisko pro nadcházející COP26.

Autor: Filip Mocák