Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Členské země budou jednat o návratové politice a azylu

Úřad vlády, 06.12.2018

Dne 6. prosince 2018 jednají v Bruselu ministři členských států EU a přidružených schengenských států odpovědní za oblast vnitřních věcí. Na agendě je zejména migrace, ochrana vnějších hranic a boj proti terorismu. Delegace ČR bude vedena náměstkem ministra vnitra Jakubem Kulhánkem.

Ministři by měli přijmout částečný obecný přístup k návrhu nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, konkrétně k pasážím věnovaným spolupráci se třetími zeměmi a návratové politice.

Dále bude předložena zpráva o pokroku při projednávání návratové směrnice, která se zaměřuje na zvýšení efektivity návratů a readmisí.

Již obligátním bodem je diskuse o reformě společného evropského azylového systému, v rámci níž bude rakouské předsednictví patrně informovat o výsledcích svých cest po členských státech, věnovaných hledání vyváženého konceptu odpovědnosti a solidarity.

 

Pašeráctví a boj proti teroristickému obsahu online

 

V rámci boje proti terorismu by měli ministři schválit komplexní a operativní soubor opatření cílených na potírání činnosti pašeráckých sítí.

Na agendě je rovněž přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Vzhledem k rozdílným stanoviskům členských států lze očekávat širší diskusi, přičemž dosažení obecného přístupu není jisté.

Ministři budou v neposlední řadě debatovat o prioritách pro oblast vnitřních věcí v rámci nového víceletého finančního rámce.


Autor: Euroskop