Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Velvyslanci při EU se shodli na posílení agentury Frontex

Euroskop, čtk, 21.02.2019

Velvyslanci při EU se ve středu v Bruselu dohodli na vyjednávacím postoji ohledně nových pravidel pro unijní pohraniční agenturu Frontex. Na základě tohoto mandátu zahájí rumunské předsednictví EU jednání s Evropským parlamentem. Nová pravidla by měla vést k účinnější ochraně vnějších hranic nynější osmadvacítky, uvedla v tiskovém prohlášení rumunská ministryně vnitra Carmen Daniela Danová.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž by měla být personálně posílena a vybavena dalším technickým zařízením. Bude jí rovněž udělen širší mandát, aby mohla podporovat činnosti členských států v oblasti ochrany hranic, navracení a spolupráce se třetími zeměmi. Podle navržených nových pravidel bude do rámce agentury Frontex začleněn Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR) s cílem zlepšit její fungování.

"Díky silnější agentuře budeme mít k dispozici nové nástroje, které nám pomohou řešit všechny současné i budoucí výzvy ohrožující schengenský prostor. Nyní zahájíme jednání s Evropským parlamentem s cílem dosáhnout co nejdříve dohody," upřesnila rumunská ministryně vnitra.

Aby byla zajištěna soudržná správa vnějších hranic a bylo možné reagovat na krizové situace, bude zřízen stálý sbor, který by do roku 2027 měl dosáhnout počtu 10.000 operativních pracovníků. Sbor budou tvořit operativní pracovníci z agentury Frontex a z členských států, kteří v něm budou působit v rámci dlouhodobého či krátkodobého vyslání.

Za správu svých hranic budou i nadále primárně odpovědné členské státy, přičemž agentura a její pracovníci budou po dohodě s dotčenými členskými státy poskytovat technickou a operativní pomoc. Podle navržených nových pravidel budou příslušníci stálého sboru přidělení některému členskému státu moci vykonávat určité výkonné pravomoci za účelem provádění hraničních kontrol či plnění úkolů v oblasti navracení, včetně použití síly a zbraní, vždy ale se svolením hostitelského členského státu.

Autor: Euroskop