Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak funguje sledování kontaktů pomocí mobilních aplikací

Evropský inspektor ochrany údajů, 19.05.2020
Aplikace

Během pandemie COVID-19 je důležité snížit počet nových případů, a to pomocí přerušení řetězce nákazy následných přenosů. K tomu slouží sledování kontaktů pomocí mobilních aplikací. Jejich cílem je odhalit kontakty, se kterými přišly do styku infikované osoby. Ty pak mohou být následně mnohem lépe identifikovány a  informovány.

Proces identifikace známých případů se obecně nazývá trasování kontaktů. Člověk se stává tzv. kontaktem primárního případu například tím, že se na krátkou dobu dostane do bližšího styku s nakaženým. Pro trasování takového kontaktu jsou nejdůležitější informace o vzdálenosti mezi osobami a délce kontaktu. Blízké kontakty s vysoce rizikovou expozicí pak můžou podléhat různým pravidlům nebo být podrobeni léčbě.

Jak takové trasování probíhá? Jakmile byla identifikovaná nakažená osoba, zdravotnické úřady jej kontaktují nejčastěji skrze telefon a následují obecné kroky:

  • Shromáždění klinické historie osoby – jedná se o přístup velmi náročný na zdroje. Sledování všech kontaktů je většinou obtížnou záležitostí, zejména pokud má nakažená osoba více kontaktů, které si nepamatuje, nebo je nedokáže oslovit.
  • Kontakty identifikovaných osob se následně shromažďují s následnými daty o jak velké riziko se jedná. Například jestli pracují s ohroženou skupinou populace.
  • Shromážděné kontakty jsou pak obvolány, aby se potvrdil jejich dobrý zdravotní stav a otestovali se ty kontakty se symptomy. Kontakty se symptomy by pak měly sledovat své okolí a požádat je o monitorování jejich zdravotního stavu v rámci prevence.

Sledování kontaktů pomocí mobilních aplikací funguje na základě radiových vlnových senzorů, které jsou vestavěny do chytrých telefonů. Ty mohou právě detekovat blízké kontakty. Uživatelé chytrých telefonů si mohou nainstalovat speciální aplikace, které umožní uživatelům předejít kontaktu s nakaženou osobou. Účinnost těchto aplikací je stále ještě otázkou hlubšího výzkumu.

Díky navigačním systémům jako je Galileo mohou chytré telefony určit svou geografickou polohu s přesností až na 5 metrů. Takové sledování ale není možné v obchodech, či veřejné hromadné dopravě.

Podobné sledování však vyžaduje zpracování osobních údajů a pokud se údaje týkají infikovaných osob, pak tyto údaje o zdraví vyžadují zvláštní ochranu. Před spuštěním těchto aplikací musí dojít k posouzení jejich dopadů na ochranu údajů. Informace o kontaktech mohou zahrnovat, jestli se jedná o rodinné příslušníky, kolegy z práce a z informací na sociálních sítích je technicky možné zjistit jméno infikované osoby, místo pobytu, práce a další. Více zde.

Autor: David Březina