Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU v boji proti obchodování s lidmi

Evropský parlament, 17.02.2021
plot

Obchod s lidmi se dá volně přeložit jako novodobé otroctví. Těžko představitelné téma pro mnoho z nás, přesto se jedná o téma, které není ani v ČR cizí.

Poslanci Evropského parlamentu se při únorové debatě na plenárním shromáždění zabývali tématem obchodování s lidmi a jak tomuto jevu co nejvíce zabránit. Zejména oběti obchodu s lidmi by se měly dočkat větší ochrany a obchodníci by neměli unikat trestům. Obchodování s lidmi je jedním z nejrychleji posilujících odvětví zločinu, čemuž napomohla i migrační krize v uplynulých letech. Jen mezi lety 2017 a 2018 členské státy EU nahlásily přes 14 tisíc obětí obchodu s lidmi. Převážná část (72 %) pak byly ženy, děti představovaly čtvrtinu obětí. Skutečný počet obětí může být ovšem ve skutečnosti mnohem vyšší. 

Co se týče různých případů, tak nejčastějším důvodem se stalo sexuální vykořisťování (60 %), dále pak z 15 % nucené práce a z 15 % jiné důvody (žebrání, domácí otroctví, odebírání orgánů atd). I z těchto důvodů Evropský parlament požaduje přísnější pravidla pro boj proti obchodu s lidmi a kriminalizaci vědomého využívání služeb poskytovaných oběťmi této praktiky. Stejně tak důležitá je i již zmiňovaná ochrana obětí (často se jedná o děti, migranty a žadatele o azyl).

Sexuální vykořisťování, nucené práce, žebrání

Podle Ministerstva vnitra ČR je obchod s lidmi definován jako moderní otroctví, kdy je s lidmi nakládáno jako se zbožím. ,,Nejčastěji je člověk vylákán nebo držen v prostředí, ve kterém je nějak znevýhodněn, nebo se plně neorientuje, a kde je různými způsoby vykořisťován za účelem majetkového prospěchu pachatele. Pachatelé vědí, že výhodou je přepravit oběť do jiného státu, kde nezná ja­zyk, svá práva, zvyky a nemá se na koho obrátit. 

Směrnice EU o prevenci obchodu s lidmi stanovuje společná pravidla pro členské státy pro určování trestných činů kdy trestným se stává jednání:

  • najímání
  • převoz
  • převod
  • ukrývání nebo příjem osob za použití síly, a to vše za účelem vykořisťování, což zahrnuje mimo jiné pohlavní styk, prostituci, nucenou práci, žebrání, nebo nucené služby


Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Sankce za obchod s lidmi představuje při horní hranicí trestu odnětí svobody nejméně pěti let a ve výši nejméně deseti let v případě přitěžujících okolností (trestný čin spáchán na oběti, která je extrémně zranitelná jako například děti).

V České republice se tématem odborně zabývá Veronika Čáslavová. Ve svém rozhovoru pro Rozhlas.cz zmiňuje, jak se například Česká republika proměnila od devadesátých let, kdy významný problém představovaly kriminální činy související s únosem českých žen do zahraničí, po současnost, kdy narostl počet případů, kdy jsou do České republiky přiváženy ženy z východu. Pro více informací ohledně tématu obchodu s lidmi v České republice naleznete mimo jiné na stránkách organizace La Strada.

Autor: David Březina