Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

40 % lidí chce více informací o EU

Ipsos pro Euroskop, 15.2.2012
IPSOS - EU informování
Hlavním zdrojem informací o evropských záležitostech je internet, který preferuje především mladší a střední generace. Starší lidé dávají přednost klasickým médiím - televizi a internetu. Zjistil to výzkum agentury  IPSOS pro portál Euroskop.
Nejvíce se o problematice EU dozvídají na internetu lidé ve věku 18 - 34 let, pro generaci lidí starších 45 let je naopak hlavním zdrojem informací televize a rozhlas. Podle výzkumu IPSOS je podíl internetu ve věkové skupině 18-24 let až 71 procent, celkový průměr v české populaci je 52 procent.
 
Češi starší 45 let ve větší míře získávají informace o EU z televize a rozhlasu. Jde o téměř polovinu lidí. Větší je také podíl novin a časopisů - u lidí mezi 55-65 lety je to 9 procent, ve věkové skupině 44-54 let ještě o procento více.
 

 

Total (n=1012)

18-24 let (n=157)

25-34 let (n=229)

35-44 let (n=205)

45-54 let (n=242)

55-65 let (n=179)

Internet

52 %

71 %

62 %

50 %

41%

37 %

Televize, rozhlas

39 %

20 %

31 %

41 %

8 %

49 %

Noviny, časopisy

            6 %

3 %

2 %

5 %

10 %

9 %

Jiné

3 %

5 %

5 %

4 %

2 %

4 %

 zdroj: IPSOS
 
63 % Čechů nemá dostatek informací o EU

Výzkum IPSOS rovněž zjistil, že informovanost o záležitostech o EU není mezi lidmi vysoká. S mírou poskytovaných informací je spokojeno 12 procent populace. Až 63 procent Čechů se domnívá, že nemá dostatek informací, přičemž 40 procent by uvítalo více informací.
 
"To, že 63 % Čechů deklaruje, že nemá dostatek informací o EU, potvrzuje nezájem Čechů o dění v unii, což jen potvrzuju nízkou účast u voleb do Evropského parlamentu," uvedla Tatiana Wartuschová ze společnosti IPSOS.
 
Z evropských témat spojených s EU jsou pro populaci ČR nejzajímavější ekonomická témata, která se týkají financí, dotací, tématu eura, krize apod. Dalším okruhem témat je fungování Evropské unie, výhledy do budoucna a postavení České republiky ve vztahu k EU.
 
 
Autor: Petr Zenkner, Euroskop (výzkum Ipsos)
IPSOS poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění včetně poradenské činnosti. Ipsos má za sebou více než 18 let činnosti. V roce 1992 vznikla společnost Tambor, která se po dynamickém vývoji v posledních 5 letech stala v roce 2006 součástí sítě Ipsos, jedné z největších světových výzkumných sítí.

Více na www.ipsos.cz

Metodika výzkumu


Kvantitativní výzkum metodou CASI (Computer Assisted Self Interviewing). Cílová skupina: Reprezentativní vzorek populace ČR ve věku 18 - 65 let  (dle základních socio-demografických charakteristik: region, velikost místa bydliště, pohlaví, věk a vzdělání)
Celkem bylo realizováno 1012 rozhovorů.
Výzkum byl realizován v prosinci 2011.