Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

IPSOS: Češi preferují prosazování ekonomických zájmů na úrovni státu

IPSOS, Euroskop, 26.3.2018

Agentura Ipsos v březnu 2018 realizovala pro Euroskop průzkum tuzemského veřejného mínění vzhledem k evropské integraci. Respondenti v rámci průzkumu odpovídali mimo jiné na otázky, zda by se v jednotlivých oblastech politiky měly zájmy raději prosazovat skrze Evropskou unii, nebo na úrovni členských států. 

Průzkum ukázal, že nejčastěji se Češi vyslovují pro prosazování zájmů na národní úrovni v oblasti hospodářství. Více než dvě třetiny respondentů zastávají názor, že pravomoci v této oblasti by měly zůstat zcela či z větší části na úrovni států. Naopak názor, že by hospodářské zájmy měly být prosazovány společně na úrovni EU, podpořilo pouze 22 procent dotázaných.

Respondenti se vyjadřovali ke třem oblastem – prosazování ekonomických, bezpečnostních a zahraničně-politických zájmů.

„Češi očekávají, že ekonomická témata budou ta, kde stát prosazuje své zájmy a je aktivnější na národní úrovni. Naopak u otázek bezpečnostních a zahraničně-politických se více nabízí využití nadnárodního přesahu, a je tak u nich častěji podporováno hledání společných zájmů i větší spolupráce na úrovni všech členských států EU,“ řekl o výsledcích průzkumu analytik agentury Ipsos, Michal Kormaňák.

Graf IPSOS

Na jaké úrovni chtějí Češi prosazovat ekonomické, zahrničně-politické a bezpečnostní zájmy? Zdroj: IPSOS

 

Tento výsledek může působit poněkud překvapivě s ohledem na to, že právě spolupráce v ekonomické oblasti, zhmotněná ve společném trhu, je obecně pokládána za jeden z hlavních úspěchů evropské integrace. Právě v ekonomické oblasti se setkáváme s největším množství výlučných pravomocí Unie.

Oblasti zahraničně-politické a bezpečnostní agendy naopak v současnosti zůstávají především v kompetenci jednotlivých členských států.

Prosazování zahraničně-politických zájmů na národní úrovni upřednostňuje 56 procent respondentů. Jejich společné hájení na úrovni EU by uvítala třetina dotázaných.

Nejmenší procentuální rozdíl mezi oběma tábory můžeme pozorovat v problematice bezpečnostních zájmů. V této oblasti by prosazování zájmů na vnitrostátní úrovni preferovalo 53 procent dotázaných. Společné zajišťování bezpečnosti na unijní úrovni platí za lepší variantu pro 36 procent respondentů.

Data byla shromážděna agenturou Ipsos v průběhu února 2018 prostřednictvím strukturovaného internetového dotazníku, jenž vyplnil reprezentativní vzorek dospělé populace čítající celkem 1006 respondentů.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop