Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Státy by měly víc přispívat na obranné projekty EU, myslí si Češi

IPSOS, 29. 3. 2018
EDA_European_Defence

Přes 60 % Čechů zastává názor, že členské státy EU by měly více přispívat na rozvoj společných bezpečnostních a obranných projektů. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS, který zpracovala pro Euroskop.

Agentura IPSOS zjišťovala, do jaké míry česká populace souhlasí s tím, aby členské státy více přispívaly na rozvoj evropských bezpečnostních a obranných projektů pomocí finančních, materiálních a personálních zdrojů. Výzkum proběhnul v únoru 2018 a zúčastnilo se jej 1006 respondentů ve věku 18-65 let. 

Výsledky výzkumu ukazují, že názor Čechů na toto téma zůstává realtivně stabilní. V roce 2018 i o dva roky dříve souhlasilo více než 60 % dotazovaných s tím, aby členské státy přispívaly na společné projekty více, a to jak finančními, tak materiálními a personálními prostředky.

Názor české populace na výši příspěvků členských států na společné obranné projekty EU se příliš nemění.

Zdroj: IPSOS

"Podpora české populace na zvýšení příspěvků členských států EU do rozvoje evropských bezpečnostních a obranných projektů je do jisté míry způsobena nejistou bezpečnostní situací v Evropě, ať už ze strany přetrvávajícího napětí především na Ukrajině, či kvůli stále aktuální otázce migrace," uvedl k výsledkům výzkumu Michal Kormaňák, analytik agentury IPSOS.

Češi souhlasí s navýšením zejména materiálních prostředků


Nejvíce lidí si podle dat z letošního února myslí, že by členské státy měly více přispívat materiálními prostředky. V roce 2016 s tímto názorem souhlasilo 69 % respondentů, v roce 2018 to bylo 67 %.

O 5 % méně dotazovaných souhlasilo v roce 2018 s tím, že by členské státy měly vyslat na společné bezpečnostní a obranné projekty více lidí. Naopak téměř pětina Čechů (19 %) s tvrzením nesouhlasí a stejný počet nedokáže situaci posoudit.

Zhruba 62 % Čechů v roce 2018 uvedlo, že by státy měly na evropské projekty poskytovat více finančních prostředků.

Většina Čechů souhlasí s tím, aby členské státy více přispívaly na evropské obranné a bezpečnostní projekty.

Zhruba dvě třetiny Čechů souhlasí s tím, aby státy EU více přispívaly na společné obranné projekty. Vede je k tomu mimo jiné obava z nejisté bezpečnostní situace v Evropě. Zdroj: European Defence Agency

 

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop