Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jaké jsou 3 nejdůležitější hodnoty pro Čechy?

Euroskop, 19.11.2019
Příroda

Kvalita života, svoboda a zaměstnanost - to jsou hlavní hodnoty, které jsou pro Čechy nejdůlěžitější. Vyplynulo to ze společného výzkumu agentury Ipsos a Komerční banky, kde Češi určili, které hodnoty jsou pro ně 30 let po sametové revoluci důležité a následně pak dali známku celé České republice.

Česká republika jako celek dostala od svých občanů školní známku 3, což na jednu stranu může působit negativně, nicméně Češi v průzkumu prokázali, že jsou hrdí na to, že žijí v České republice (až 83 %). Lepší hodnocení dostávala republika zpravidla od mladších lidí do 29 let, zato nejhorší hodnocení dostala od  lidí ve věkové kategorii mezi 50 a 65 lety. 

Nejdůležitější hodnoty pro českou společnost jsou v procentech:

 • Kvalita života (32 %)
 • Svoboda (32 %)
 • Zaměstnanost (30 %)
 • Lidská práva (27 %)
 • Sociální spravedlnost (24 %)
 • Jistota budoucnosti (24 %)
 • Morálka (22 %)
 • Vzdělání (20 %)
 • Blahobyt (11 %)
 • Tradice (10 %)
 • Pravda (10 %)
 • Důstojnost (9 %)
 • Láska (7 %)
 • Důvěra (6 %)
 • Úspěch (6 %)

Graf IPSOS

 

Odpovědi se liší dle generací, kdy mladší generace nesouhlasí se starší generaci, že by se současná společnost měla hůře než před rokem 1989. Zároveň si mladší generace váží více hodnot jako je svoboda a lidská práva, oproti tomu starší generace si více váží morálky, sociální spravedlnosti a vzdělání. Starší generace se také více ztozožňuje s hrdostí, že jsou občany České republiky, kdy mladší generace si více váží toho, že žijí ve větším bezpečí než před 30 lety.

Výzkum byl realizován agenturou Ipsos v září 2019 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let (dle pohlaví, věku, kraje, velikostí místa bydliště, vzdělání). Celkem se ho zúčastnilo 1010 respondentů. 

Autor: David Březina, Euroskop