Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Čeští europoslanci

Třetí volby do Evropského parlamentu proběhly v ČR 23.-24. května 2014. Bojovalo se o celkem 21 mandátů. Volební účast dosáhla 18,20%. Byli zvoleni 4 poslanci za ANO (16,13% hlasů), 4 za TOP 09 a STAN (15,99% hlasů), 4 za ČSSD (14,17% hlasů), 3 za KSČM (10,98%), 3 za KDU-ČSL (9,95% hlasů), 2 za ODS (7,67% hlasů) a 1 za Strana svobodných občanů (5,24% hlasů).

Martina Dlabajová

Martina Dlabajová 

 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), nestr. za ANO 2011
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
 • členka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), členka delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), náhradnice delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie a náhradnice delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • vystudovala politologii na univerzitě v Padově (Itálie)
 • v letech 2004 – 2010 působila na zastoupení Olomouckého a Zlínského kraje v Bruselu, vedla vlastní poradenskou společnost zaměřenou na česko-italskou ekonomickou spolupráci
 • web: http://www.dlabajova.eu/

 

Dita Charanzová

Dita Charanzová 

 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), nestr. za ANO 2011
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), členka delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU, delegace pro vztahy s Mercosurem a v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • náhradnice ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) a v delegaci ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • vystudovala VŠE v Praze, absolventka diplomatické akademie ve španělském Madridu
 • mezi lety 2005 a 2009 vedoucí úseku obchodní politiky a rozvojové politiky při Stálém zastoupení ČR v Bruselu
 • web: http://www.charanzova.cz/

 

Petr Ježek

Petr Ježek

 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), nestraník
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • člen Konference předsedů delegací, Hospodářského a měnového výboru (ECON) a Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (PANA)
 • předseda delegace pro vztahy s Japonskem
 • náhradník ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a vdelegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu na VŠE v Praze
 • působil na MZV a jako diplomat se zaměřením na EU, v letech 1996 – 1999 byl zástupcem velvyslance na zastoupení ČR při EU
 • web: http://www.petrjezek.eu/

 

Jan Keller

Jan Keller

 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), nestr. za ČSSD
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), člen delegace pro vztahy s Kanadou a delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 
 • náhradník v Hospodářském a měnovém výboru (ECON) a v delegaci v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko
 • profesor sociologie, vysokoškolský pedagog
 • od roku 2000 přednáší na Fakultě sociálních studií na Ostravské univerzitě
 • autor desítky knih, mj. Sociologie středních vrstev (2012)
 • web: https://www.facebook.com/keller.honza/

 

Jaromír Kohlíček

Jaromír Kohlíček 

 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), člen KSČM
 • v Evropském parlamentu od roku 2004 do roku 2014, od února 2016 nahradil ve funkci poslance zesnulého Miloslava Ransdorfa
 • místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)
 • člen delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina a delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • náhradník ve Výboru pro zahraniční věci (AFET) a v delegaci ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem
 • absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • mezi lety 1998 až 2004 byl poslanec Parlamentu ČR
 • web: http://www.jaromirkohlicek.cz/

 

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná

 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), členka KSČM
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a členka delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), v delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a delegaci pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • vystudovala obor veřejná správa na Masarykově univerzitě v Brně a obor veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní v Praze
 • mezi lety 2002 – 2014 byla poslankyní Parlamentu ČR
 • web: http://konecna.cz/

 

Jiří Payne

Jiří Payne

 • místopředseda a spoluzakladatel Strany svobodných občanů
 • v Evropském parlamentu od září 2017 jako nástupce Petra Macha, který rezignoval
 • vzděláním jaderný fyzik, v letech 1990-2002 poslancem za OF a ODS
 • působil jako externí poradce bývalého prezidenta Václava Klause
 • web: http://www.payne.cz                                                                                                                             

 

Jiří Maštálka

Jiří Maštálka

 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), člen KSČM
 • v Evropském parlamentu od roku 2004
 • člen Výboru pro právní záležitosti (JURI), Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora a delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • místopředseda delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • náhradník delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko a delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • vzděláním lékař (absolvent Volgogradského lékařského institutu a Kyjevského lékařského institutu) se specializací na oblast kardiologie
 • poslanec Parlamentu ČR (1996 – 1994),
 • web: http://www.mastalka.cz/cs/

 

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer

 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), nestr. za TOP 09
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • místopředseda Hospodářského a měnového výboru (ECON)
 • člen vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (PANA), člen delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • náhradník ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a v delegaci pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • vystudoval obor operační výzkum a teorie systémů na nynější Masarykové univerzitě v Brně
 • mezi lety 2000 – 2008 byl viceguvernérem České národní banky
 • web: http://www.niedermayer.cz/

 

Pavel Poc

Pavel Poc

 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), člen ČSSD
 • v Evropském parlamentu od roku 2009
 • místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), člen delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem.
 • náhradník v rozpočtovém výboru (BUDG) a v delegaci pro vztahy s Japonskem
 • vystudoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě Fyziologického ústavu ČSAV
 • v letech 2005 – 2009 byl předsedou krajské organizace ČSSD v Karlovarském kraji
 • web: http://www.pavelpoc.cz/

 

Miroslav Poche

Miroslav Poche

 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), člen ČSSD
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), člen delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • náhradník ve Výboru pro zahraniční věci (AFET), Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a v delegaci v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
 • absolvent Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
 • působil jako zástupce OBSE na misích v Bosně a Hercegovině a v Kosovu
 • web: http://miroslavpoche.cz/novyweb/

 

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák 

 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), místopředseda Starostů a nezávislých
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • člen Výboru pro regionální rozvoj (REGI), člen delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • náhradník ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), delegaci pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky a v delegaci v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze
 • poslanec Parlamentu ČR (2010 – 2014)
 • web: https://www.facebook.com/spolcak

 

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), nestr. za TOP 09 a Starostové
 • v EP od roku 2014
 • člen Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), člen delegace pro vztahy s Íránem
 • náhradník ve Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) a v delegaci v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
 • absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2008 do roku 2009 jejím děkanem
 • trojnásobný ministr spravedlnosti za ODS (přerušovaně 2006 - 2012), dvojnásobný předseda Legislativní rady vlády ČR (2006 – 2007, 2010 – 2011), poslanec Parlamentu ČR (2002 – 2014)
 • člen správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových
 • web: https://www.facebook.com/judr.jiri.pospisil

 

Olga Sehnalová

Olga Sehnalová

 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), členka ČSSD
 • v Evropském parlamentu od roku 2009
 • místopředsedkyně delegace pro vztahy s Izraelem
 • členka Výborů pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)
 • náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a v delegaci pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, praxe na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Kroměříži
 • zastupitelka Zlínského kraje (2008 – 2012), do roku 2009 místostarostka Kroměříže
 • web: http://www.sehnalova.cz/

 

Michaela Šojdrová

Michaela Šojdrová

 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP), členka KDU-ČSL
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • členka Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT), členka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) a členka delegace ve Smíšeném parlamentním výboru ET-Turecko
 • náhradnice ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), v Podvýboru pro lidská práva (DROI) a v delegaci pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • absolventka Zahradnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně
 • v letech 1996 – 2010 byla poslankyní Parlamentu ČR
 • web: https://www.sojdrova.cz/

 

Jaromír Štětina

Jaromír Štětina

 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), nestr. za TOP 09 a Starostové
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • člen Výboru pro zahraniční věci (AFET), místopředseda Podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE), člen delegace ve výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie, delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • náhradník ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a v delegaci pro vztahy s Běloruskem
 • absolvent VŠE v Praze
 • dlouholetý novinář a válečný zpravodaj v oblastech bývalého Sovětského svazu, šéfredaktor Lidových novin (1993-1994), spoluzakladatel humanitární organizace Člověk v tísni
 • senátor Parlamentu ČR (2004 – 2014)
 • web: http://jaromirstetina.cz/

 

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda

 • poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), člen KDU-ČSL
 • v Evropském parlamentu od roku 2014
 • předseda Výboru pro právní záležitosti (JURI), člen konference předsedů výborů EP a delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora
 • náhradník ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a v delegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze, dlouholetý univerzitní pedagog se zaměřením na problematiku autorského a evropského práva (docentura)
 • předseda Legislativní rady vlády ČR a ministr bez portfeje (2009), náměstek ministra zahraničních věcí ČR (2004 – 2006)
 • web: http://www.pavelsvoboda.com/

 

Pavel Telička

Pavel Telička

 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), nestraník
 • V Evropském parlamentu od roku 2014
 • místopředseda Evropského parlamentu od roku 2017
 • člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), člen delegace pro vztahy s Izraelem a delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • náhradník ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), v delegaci pro vztahy s Běloruskem, v delegaci pro vztahy se Spojenými státy, v delegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU a v delegaci v Parlamentním shromáždění Euronest
 • absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze
 • bývalý diplomat, hlavní vyjednavač členství ČR v EU (1998-2003), státní tajemník pro evropské záležitosti (1999 – 2002)
 • v letech 2003 – 2004 vedoucí Stálé mise ČR při EU, v roce 2004 byl členem Evropské komise
 • web: http://www.telicka.eu/

 

Evžen Tošenovský

Evžen Tošenovský 

 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR), člen ODS (místopředseda strany)
 • v Evropském parlamentu od roku 2009
 • člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), člen delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • náhradník ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a v delegaci pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě
 • v letech 1993 – 2000 byl primátorem Ostravy, mezi lety 2000-2008 byl hejtmanem Moravskoslezského kraje
 • web: http://www.tosenovsky.cz/

 

Jan Zahradil

Jan Zahradil

 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR), člen ODS
 • v Evropském parlamentu od roku 2004
 • místopředseda Výboru pro mezinárodní obchod (INTA)
 • člen delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • náhradník ve Výboru pro rozvoj (DEVE) a v delegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • vystudoval obor vodní a přírodní technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
 • 1992 – 1993 poslanec Federálního shromáždění ČSFR, 1995 – 1998 poradce premiéra pro zahraniční a politické záležitosti, 1998 – 2004 poslanec Parlamentu ČR, 2002 zástupce ČR na Konventu o budoucnosti EU
 • web: http://www.zahradil.cz/

 

Tomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský

 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), člen KDU-ČSL
 • člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), člen delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • náhradník ve Výboru pro rozpočet (BUDG) a v delegaci pro vztahy s Japonskem
 • vystudoval obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor věda o sociální komunikaci se specializací na politickou komunikaci na Papežské salesiánské univerzitě v Římě a obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně
 • působil jako poradce v oblasti komunikace a mediální poradce poslanců a senátorů Parlamentu ČR, Úřadu vlády ČR, MŠMT, MMR,
 • mezi léty 2011 až 2014 byl ředitelem vzdělávací agentury WIFI Czech Republic
 • web: http://zdechovsky.eu/

 

Zdroj fotografií: Evropský parlament © Evropská unie, 2016

Autor: Oddělení institucionální komunikace ÚV ČR