Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Chceme vás, říkají německé firmy

Pavla Francová, Lidové noviny, 13. dubna 2011

Kvůli růstu ekonomiky a nedostatku odborníků hledají německé a rakouské firmy v tuzemsku nové zaměstnance. Německo a Rakousko mají zájem o kvalifikované Čechy

Namísto strachu z konkurence se dostavila poptávka. Poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích v nejrůznějších oborech. Německé i rakouské podniky stále aktivněji zjišťují možnosti, jak získat zaměstnance z nových členských zemí EU. Za tři týdny se otevírají tamní pracovní trhy uchazečům o zaměstnání a zároveň pro podniky odpadávají bariéry pro vstup na tamní trh.

„Přibývají nám dotazy od německých podniků, které chtějí spolupracovat s českými firmami jako dodavateli různých služeb. Především jde o stavebnictví, kovoprůmysl a strojírenství," uvedla Elke Hehlová z Průmyslové a obchodní komory Švábsko.

To potvrzují i zástupci dalších komor z blízkosti českých hranic. „Dotazy k volnému pohybu pracovních sil v poslední době nepřetržitě přibývají. Oslovují nás německé podniky, které chtějí zaměstnat české pracovníky," sdělila Nora Mehlhornová z Průmyslové a obchodní komory v Chemnitzu. Důvodem je jednak růst německého hospodářství a zároveň zesilující nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Také Rakousko se připravuje na možnost jednoduššího zaměstnávání lidí ze sousedních zemí. Podle průzkumu tamní personální agentury Trenkwalder zvažuje přes 60 procent rakouských firem nábor zaměstnanců ze zemí, kterých se uvolnění trhu týká. „Největší poptávka je v automobilovém průmyslu, elektronickém průmyslu a potravinářství. V obchodu jde hlavně o oblast logistiky," uvedla Irmgard Prosingerová, obchodní ředitelka Trenwalderu.

EC after 1992 This series illustrates the advantages of monetary and economic union after Maastricht with a more competitive European industry, more solidarity and reinforced international co-operation. A more competitive European industry: the car industryCE | | P-001320/00-04 | 01/06/92

Uvolnění pracovního trhu v Rakousku a Německu: Před deseti lety by to Češi uvítali, dnes mají zájem spíše firmy. Ilustrační foto EP 

 

Odborníci na český trh práce ale na druhou stranu nečekají, že by se Češi houfně chystali odejít do Německa či Rakouska. Přesuny za prací se budou týkat zejména příhraničních oblastí. zde už ale i dnes mnoho lidí do zaměstnání dojíždí do sousední země. Navíc kvůli posilující koruně klesá i rozdíl mezi platy, a atraktivita práce u jižních a západních sousedů tak klesá.

Naopak tuzemských firem, které chtějí využít šancí na sousedních trzích, rychle přibývá. Nejde jen o velké podniky, jako je například Metrostav, který se chce usídlit i v Německu, ale zejména o menší, především stavební firmy či řemeslníky. „Sice nečekáme žádný masivní dopad, ale jistě po prvním květnu zesílí konkurence ve stavebnictví," očekává Robert Momberg ze Saského svazu stavebního průmyslu. Oproti domácím německým a rakouským podnikům budou nejspíše levnější, a zvýší se tak jejich šance na úspěch ve výběrových řízeních.

To se nelíbí některým komorám, které usilují o zavedení plošných minimálních mezd, jež by zabránily platovému dumpingu. „Některé firmy i řemeslníci mají obavy, že čeští zaměstnanci a podniky budou tlačit dolů výši mezd," vysvětluje Ludwig Rechenmacher z Řemeslnické komory v bavorském Řezně. Sám ale upozorňuje, že otevření hranic může být naopak ku prospěchu obou stran. „Především východobavorské hospodářství bude z plného uvolnění trhu profitovat," uvedla mluvčí bavorského ministerstva hospodářství. Větší německé firmy doufají, že se jim podaří vyřešit nedostatek pracovních sil tak, že získají subdodavatele z východu. „Hledání vhodných subdodavatelů ve stavebnictví je dnes téma u našich členských podniků," říká Maike Muellerová-Klierová z Průmyslové a obchodní komory v Norimberku.

Někteří ale opatrně přiznávají, že přes všechna slova o šancích, které otevření trhu skýtá, panují mezi menšími podnikateli v příhraničí spíše obavy. „Hlavně ve stavebnictví je třeba počítat s růstem konkurence," uvedl Rolf Lauer z Řemeslnické komory v Bavorsku. Zároveň upozornil, že i po prvním květnu budou muset zahraniční firmy splnit přísná kritéria, jako třeba prokázání odborné kvalifikace, aby mohly působit v Německu.

***

Obory, ve kterých je největší poptávka

Německo:
stavebnictví
strojírenství
kovoprůmysl
pečovatelství
gastronomie
ekologické technologie

Rakousko:
automobilový průmysl
subdodavatelé pro automobilový průmysl
elektronika
potravinářský průmysl
obchod - oblast logistiky
gastronomie

Průměrný plat v Rakousku a Německu podle profesí v přepočtu na koruny

33 000 Kč Zemědělství, lesnictví, rybářství

40 000 Kč Řemeslník

40 000 Kč Řidič

45 000 Kč Administrativa

47 000 Kč Zdravotnictví, sociální služby

50 000 Kč Kuchař

Nejvíce poptávaní řemeslníci truhláři, svářeči, zámečníci, elektrikáři, mechanici

50 000 Kč Stavebnictví (odborný pracovník na stavbě)

60 000 Kč Obchodní zástupce

80 000 Kč IT pracovník (především programátor a vývojář)

84 000 Kč Finančnictví

100 000 Kč Energetika

150 000 Kč Lékař

Kde vznikne v následujích letech v Německu nejvíce nových pracovních míst?

+ 60 tisíc zdravotnictví + 50 tisíc sezonní práce + 25 tisíc výzkum a vývoj + 25 tisíc informační technologie + 25 tisíc reklama, průzkum trhu, poradenství + 20 tisíc obchod + 15 tisíc strojírenství a elektrotechnika

Zdroj: Gehaltvergleich.de Trenkwalder

Autor: Pavla Francová

Další články v rubrice

Národní konvent o EU se věnoval nízkoemisní mobilitě

Jan Sochor, Národní konvent o EU, 01.10.2019

Dny NATO v Ostravě předvedou techniku i akrobacii

Tereza Chlebounová, Euroskop, 18. 9. 2019