Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SozialMarie: Pomozte a vyhrajte 15 000 eur

Marie Bydžovská, Euroskop, 19.11. 2015
SozialMarie 2015

Letos byla již po dvanácté vyhlášena cena SozialMarie, která odměňuje projekty, jež nabízí neotřelá řešení sociálních problémů. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 26. ledna 2016.


„Radím podnikatelům, a proto vím, jak důležité jsou v podnikání inovace. Ve firmách se jedná o technické inovace. Mě ale více zajímají společenské inovace,“ vysvětluje Wanda Moser-Heindlová, proč se rozhodla ustavit cenu SozialMarie.

„V našich společnostech je důležité, aby se lidé, kteří se sami nedokáží podílet, integrovali do naší společnosti blahobytu. K tomu jsou potřeba kreativní, inteligentní řešení. Tak jsem přišla na nápad vypisovat cenu, která je ocení,“ dodává.

Jak se zúčastnit


Ucházet se o cenu SozialMarie mohou projekty z České republiky, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska. Mezi kritéria výběru patří, vedle nových řešení sociálních problémů, především zasažení cílové skupiny a efektivní realizace.

Odborná porota vybere 15 vítězných projektů a ocení je cenami v celkové hodnotě 54 tisíc eur. První místo získává cenu 15 tisíc eur, tedy asi 400 tisíc korun. Každoroční slavnostní udílení cen se koná vždy 1. května v prostorách veřejnoprávního sdělovacího prostředku ORF RadioKulturhaus v srdci Vídně a vítězné sociální inovace při něm kromě finančního ohodnocení získávají i pozornost veřejnosti.

Přihlášku můžete podat elektronicky prostřednictvím webové stránky SozialMarie. Přihlašujete do soutěže projekt, nikoli instituci, která projekt realizuje. Projekty z České republiky musí podat přihlášku v českém jazyce a přiložit anglický překlad.

SozialMarie 2015
Nejúspěšnější český projekt v ročníku SozialMarie 2015. Uzávěrka nových projektů je 26. ledna 2016. (foto: SozialMarie)

Call centrum jako most zpátky do života


Loni se nejúspěšnějším českým účastníkem soutěže stal projekt „Změna je možná“. Jeho autoři chtěli zastavit alespoň pro některé vězně nešťastnou spirálu, na které se mnoho z nich ocitá po ukončení výkonu trestu, a která je neúprosně vede zpět do trestních zařízení.

Cílem projektu je dát vězňům práci a pomoci jim tak začlenit se po odchodu z vězení do společnosti. Ještě během pobytu ve věznici Vinařicích mohou začít pracovat v call centru. Po propuštění mají možnost pokračovat v této činnosti ve firmě A-GIGA v Kladně nebo Lounech.

Pro řadu z vězňů se opravdu ukázalo, že změna je možná. Pouze 18 procent z trestanců, kteří se projektu od jeho spuštění v roce 2012 účastnili, místo obvyklých 70 procent, se vrátilo zpět do kriminálu.

„Projekt vytváří s inovativním elánem mosty pro jinak nepopulární cílovou skupinu. Mosty z uzavřeného systému do světa, který se stal pro propuštěné vězně nejen cizím, ale současně i nepřátelským,“ zdůvodnila porota své rozhodnutí českou sociální inovaci ocenit.

SozialMarie snahu tvůrců projektu ocenila třetí cenou s prémií 5 tisíc eur, tedy asi 135 tisíc korun. Peníze pomohou rozjet plán, do kterého se již přihlásily stovky trestanců.

Cena publika


V roce 2016 bude již popáté udílena také cena publika, kterou získají tři vítězové – po jednom projektu z České republiky, Maďarska a Rakouska. Hlasovat pro svého favorita můžete na stránkách SozialMarie od 9. do 26. února 2016. Každý ze tří vítězů dostane možnost natočit tříminutové video o svém projektu.

Loni získal sympatie českého publika projekt „Čáp - Stěhovací servis“. Díky němu mohou získat své první zaměstnání mladí lidé do 25 let z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Zároveň mohou využít psychosociální podpory, jež jim pomůže zbavit se překážek, které jim bránily v uplatnění na trhu práce.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop