Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Potenciál české ekonomiky podle EU brzdí byrokracie

Euroskop, čtk, Evropská komise, 23. 2. 2017
ekonomika

Růst české ekonomiky loni přes určité zpomalení zůstal velmi silný. V analýze stavu hospodářství České republiky to ve středu uvedla Evropská komise. Dokument kromě jiného připomíná, že v Česku je nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie. Zároveň ale upozorňuje, že náklady na penzijní a zdravotní systém mohou dlouhodobě ohrožovat udržitelnost veřejných financí. Výši investic v Česku nepříznivě ovlivňuje neefektivita prostředí, spojená podle komise především s úrovní regulace a s administrativními překážkami.

Evropská komise ve středu publikovala analýzy hospodářské situace 27 z 28 členských zemí EU. Výjimkou je Řecko, které prochází záchranným programem. Dokumenty jsou součástí ročního cyklu koordinace hospodářské a fiskální politiky známého jako Evropský semestr.

V jeho rámci Evropská komise na základě nynějších materiálů a až získá záměry členských zemí předloží na jaře svá konkrétní doporučení jednotlivým státům, jaké úpravy a reformy by měly udělat ke zlepšení výkonu své ekonomiky.

Roste HDP, ale také inflace


Analýza se zmiňuje o tom, že růst českého hospodářství byl v roce 2015 na úrovni 4,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), ale podle poslední prognózy komise by konečný výsledek za loňský rok měl činit jen 2,4 procenta.

Zrychlovat začala inflace, její hodnota 2,1 procenta z prosince patří mezi nejvyšší v unii. Kolem dvou procent, tedy kolem cíle České národní banky (ČNB), by se měla udržet po celý letošní rok.


Ekonomické hodnocení ČR - zima 2017

Ekonomicky je na tom ČR podle hodnocení dobře, musí ale zapracovat na odstraňování překážek pro další růst. Zdroj: Evropská komise.

ČR by měla zjednodušit daňový systém


Materiál týkající se Česka upozorňuje, že přes zlepšení výběru daně z přidané hodnoty (DPH) a snahu bojovat s daňovými úniky bylo prosazeno jen málo opatření, která by zjednodušila český daňový systém nebo snížila náklady související s placením daní.

Vysoké náklady podle komise souvisejí také jen s malým využíváním možností elektronizace státní správy, kde Česká republika zaostává za mnoha zeměmi unie.

Potenciál ekonomiky limituje byrokracie či korupce


Vzhledem k tomu, že české ekonomice se daří, nesměřuje kritika Evropské komise ani tak na hospodářskou politiku, jako na obecnější nešvary společnosti - jako je byrokracie, složitost daňového systému, korupce, nízká kvalita dopravní infrastruktury či zaostávání v elektronizaci státní správy, řekl ČTK analytik společnosti Deloitte David Marek.

Tyto problémy sice příliš nebrzdí současný růst ekonomiky, limitují však její potenciál. "Bohužel se na těchto problémech příliš nepracuje. Naopak některé návrhy, které se v poslední době objevují, mohou situaci spíše dále zkomplikovat," dodal.

ČR musí pokračovat v zavádění protikorupčních opatření


Korupce je podle analýzy v Česku nadále vnímána jako velký problém a mnohá zamýšlená opatření stále zůstávají nerealizována. Materiál připomíná i nedostatky při zadávání veřejných zakázek, časté přímé zadávání kontraktů či nedostatečnou kvalifikaci odpovědných úředníků.

ČR zůstává jedna z nejméně pokročilých zemí EU v oblasti elektronizace státní správy (24. místo). Příčinou je zejména roztříštěnost odpovědnosti mezi několika ministerstvy. Z evropských fondů je na rozvoj e-governmentu vyhrazeno 5 miliard eur, čerpání je ale pomalé.


Potenciál české ekonomiky brzdí byrokracie
Potenciál české ekonomiky brzdí nadměrná byrokracie a malé využití elektronizace státní zprávy. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise.

Investice brzdí regulace a špatná infrastruktura


Investiční prostředí v České republice poškozuje vysoká míra regulace a administrativy, a to navzdory snaze úřadů situaci zlepšit, uvádí analýza. "Pokud jde o dopravní infrastrukturu, zůstává kvalita silniční sítě relativně nízká," stojí v materiálu.

Připomenuta jsou zdržení ve výstavbě, mnohdy kvůli nízkým investicím. Zahájení řady projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU bylo také odloženo kvůli nevyhovujícím posouzením vlivů na životní prostředí, což odráží nedostatky v přípravě a provádění projektů.

ČR hrozí nedostatek pracovních sil


Zpráva připomíná, že nezaměstnanost v České republice loni byla jen čtyřprocentní, a tedy nejnižší v EU. Zvyšuje se však riziko nedostatku pracovních sil na trhu práce. Zpráva dává návod, kde a jak najít volné pracovní síly. Jedná se zejména o vyšší zapojení žen s dětmi a nízce kvalifikovaných či hendikepovaných pracovníků.

Situaci na trhu práce by rovněž zlepšilo snížení daňového zatížení práce a posílení sektoru odborného vzdělávání.

Ve vzdělání i výzkumu má ČR co dohánět


V oblasti vzdělávání zpráva uvádí, že výsledky žáků ČR se oproti jiným zemím zhoršují a výrazně narůstají rozdíly mezi sociálními skupinami. Stále se nedaří integrovat romské děti, podle různých průzkumů se v segregovaných školách vzdělává stále 25–40% romských dětí. 

Investice do výzkumu a vývoje se v minulých letech přiblížily k úrovni k průměru EU, tj. k výši 2 % HDP. S výsledky však Česká republika zaostává v řadě oblastí. Zejména spolupráce mezi podniky a výzkumnými ústavy zůstává na nízké úrovni.

Přibývá sociálně vyloučených lokalit


"Ačkoli je míra chudoby jedna z nejnižších v EU, čelí zdravotně postižení a příslušníci romské komunity v důsledku své malé účasti na pracovním trhu daleko vyššímu riziku chudoby," upozorňuje pracovní materiál komise. V nízkopříjmových skupinách se podle analýzy stává rostoucím problémem bezdomovectví.

Více než 50 000 lidí žije v nájemních bytech, kde výdaje na nájem překračují 65 % příjmů. Počet sociálně vyloučených lokalit se za poslední desetiletí zdvojnásobil. Materiály komise opakovaně upozorňují na nedostatek inkluze a na situaci menšin.

Zdravotnický systém je neefektivní


Komise si všímá také Systému financování zdravotnictví, které podle ní vykazuje řadu neefektivit a vede k nadužívání péče. ČR má např. oproti EU dvojnásobný počet návštěv u lékaře, vysoký počet lůžek v nemocnicích apod. Problematické jsou zde veřejné zakázky, kdy například 55 % tendrů probíhá pouze s jedním dodavatelem. Oproti jiným zemím se také málo využívají hromadné nákupy.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Dny evropského dědictví 2018: Otevřou se stovky památek

Euroskop; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; 7.9.2018

Středoškoláci budou i letos rozhodovat o Evropě!

Úřad vlády, EUTIS, o.p.s., 31. 8. 2018