Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR má z členství v EU prospěch, myslí si přes 56 % Čechů

Tereza Chlebounová, čtk, Evropský parlament, 19. 10. 2017
CZ EU vlajky

Podle 56 procent Čechů má ČR z členství v Evropské unii prospěch, jako dobrou věc ji zároveň hodnotí necelá třetina z nich. I to ukázal nejnovější průzkum zkoumající důvěru v evropské instituce a názory na směřování EU, který vytvořili pracovníci Evropského parlamentu (EP). Vyplývá z něj také, že v posledních letech přibývá Evropanů s pozitivním vnímáním Unie.

Studie s názvem Parlemeter 2017, jejíž výsledky byly zveřejněny ve středu, vychází z osobních rozhovorů s 27.881 Evropany ve věku 15 a více let napříč 28 členskými státy EU v období od 23. září do 2. října 2017. Mapuje názory občanů na členství v bloku, váhu jejich hlasu v EU či priority evropské politiky.

„Výsledek průzkumu je velmi pozitivní a povzbudivý. Vyplývá z něj, že důvěra v naše instituce a naši práci i nadále roste, a že vystupujeme z krize posledních let,“ komentoval výsledky průzkumu předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani.

„Obecně platí, že lidé stále častěji považují EU za klíčového hráče při řešení velkých výzev a při ochraně před společnými hrozbami, jako je terorismus, nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení. Výsledky průzkumu také považuji za mandát, aby Evropský parlament zvyšoval svou klíčovou roli při formování budoucnosti EU,“ dodal Tajani.

Češi se nejvíce z EU bojí terorismu


Češi v ní dosáhli hned několik prvenství. Zřejmě nejvíce z občanů EU se například obávají terorismu. Téměř 70 procent z nich uvedlo, že terorismus představuje pro EU významnou hrozbu. Před nekontrolovanou imigrací by pak měla EU své občany chránit podle 55 procent Čechů.

"Výsledky v České republice, Estonsku, na Slovensku či v Polsku mohou být známkou toho, že politická debata v těchto zemích formuje postoje občanů více než samotná situace v zemi," komentují autoři zprávy skutečnost, že Česko se nepotýká s vysokými počty nelegálních imigrantů ani s teroristickými útoky.

Smutný primát si Česká republika připsala v otázce zájmu o příští volby do Evropského parlamentu v roce 2019. Jen 23 procent respondentů o ně projevilo zájem, druhou nejnižší hodnotu zaznamenalo Slovensko s 30 procenty. Průměr osmadvacítky přitom činí 55 procent.

Podle Čechů by EU měla chránit své občany hlavně před terorismem

Podle 69 procent Čechů by měla EU své občany chránit především proti terorismu. V celé EU považuje terorismus za největší hrozbu 58 procent lidí. Zdroj: Evropský parlament

Jen 18 % Čechů vnímá Evropský parlament pozitivně


Češi také nejhůře hodnotí Evropský parlament. Pouze 18 procent občanů ho vnímá pozitivně, 45 procent k němu zaujímá neutrální postoj.

Podíl evropských občanů, kteří hodnotí EP neutrálně, je 42 procent, zatímco pro 33 procent dotázaných má Parlament pozitivní obraz, což je o 8 procentních bodů více než ukazoval loňský průzkum. Podíl občanů, kteří mají negativní představu, klesl o sedm procentních bodů na 21 procent.

ČR má z členství v EU prospěch podle 56 % Čechů


Pouze 29 procent Čechů označilo EU jako dobrou věc, dvojznačný postoj projevilo 49 procent z nich. Více než 56 procent je ale přesvědčeno, že Česká republika má prospěch a výhody z členství v Evropské unii.

EU podle nich podporuje zejména nové pracovní příležitosti (51 procent), hospodářský růst naší země (34 procent), lepší životní úroveň (32 procent) a přispívá k zachovávání míru a posílení bezpečnosti (28 procent).

57 procent Čechů si myslí, že členství v EU je pro ČR přínosem

Podle více než 56 procent Čechů přináší členství v EU výhody, pouze 29 procent ale vnímá EU jako dobrou věc. Zdroj: Evropský parlament

Podle 64 % Evropanů je pro jejich zemi EU přínosem


Nejpozitivněji hodnotí členství své země v Evropské unii v Irsku, Litvě nebo Polsku (alespoň 84 procent), podle průzkumu vidí přínos v členství i 55 procent Britů.

Celkově v posledních letech mezi Evropany přibylo stoupenců Unie a za dobrou věc ji nyní považuje 57 procent, čímž se podíl opět přiblížil hodnotě evidované před začátkem finanční krize v letech 2007/2008. Na 64 procent pak vystoupal počet obyvatel, kteří si myslí, že členství v EU je pro jejich zemi přínosem, zároveň jsou stále ve většině lidé, podle nichž se EU buďto ubírá špatným směrem nebo stagnuje.

Češi chtějí, aby EU především zajistila bezpečnost


Evropští občané očekávají od EU, že je pomůže chránit před některými hrozbami. Konkrétně zmínili terorismus (58 procent), nezaměstnanost (43 procent), chudobu a sociálním vyloučení (42 procent), a nekontrolovanou migraci (35 procent). Občané České republiky by chtěli, aby je EU ochránila zejména před bezpečnostními riziky, jakými jsou terorismus (69 procent), nekontrolovaná migrace (55 procent), ozbrojený konflikt (35 procent) a organizovaný zločin (29 procent)

Jako méně palčivé problémy občané vidí změnu klimatu, náboženský radikalismus, politický extremismus, šíření infekčních onemocnění, kybernetické útoky, sociální dumping a ohrožení soukromých údajů.

Evropský parlament by se měl podle Čechů věnovat přednostně boji proti terorismu

Evropský parlament by se měl podle 55 procent Čechů věnovat přednostně boji proti terorismu. Zdroj: Evropský parlament

Čeští, podobně jako ostatní evropští občané také očekávají, že EU zajistí jejich základní práva (44 procent), adekvátní důchody (37 procent), svobodu cestování, práci a studium v celé EU (35 procent), prosperitu a ekonomický blahobyt (34 procent) a ochranu životního prostředí (33 procent). Očekávají, že Evropský parlament bude hájit zejména lidská práva (54 procent), svobodu projevu (35 procent), rovnost mužů a žen (28 procent) a solidaritu mezi členskými státy EU (28 procent). Přednost by měl dát Evropský parlament podle 55 procent Čechů boji s terorismem.

Úplné výsledky průzkumu Parlemeter 2017 naleznete zde.

Autor: Euroskop