Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jaké projekty v Česku financovaly evropské fondy?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 9. 11. 2017
Euro, kalkulačka

Zajímá vás, jaké projekty se díky financování Evropské unie uskutečnily v minulých letech poblíž vašeho bydliště nebo v jednotlivých krajích ČR? Portál Mapa projektů zobrazuje rychle a přehledně informace o ukončených projektech, které EU podpořila v Česku v období 2007-2013, včetně jejich rozmístění v krajích.

Internetové stránky Mapa projektů vznikly v roce 2012 díky Zastoupení Evropské komise v České republice, v září 2014 převzalo správu portálu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Údaje pro mapu poskytuje Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, doplňující informace o projektech, jako jsou například fotografie či detailní popis, dodávají také orgány, které příslušné operační programy řídí.


Portál poskytuje rychlý přehled o ukončených projektech


Cílem portálu je poskytnout široké veřejnosti snadno dostupný a aktuální přehled o tom, jaké projekty byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředků z fondů Evropské unie. Kdokoli tak díky nim může získat přehled například o tom, které projekty se uskutečnily v blízkosti jeho bydliště nebo pracoviště.

Internetové stránky Mapa projektů


Mapa obsahuje projekty, které Evropská unie v ČR spolufinancovala a které byly ukončeny v programovém  období 2007-2013, respektive 2014. Nezobrazuje ale projekty, které proběhly v rámci operačního programu „Technická pomoc a projekty“, které probíhaly na více místech, a proto by se na mapu obtížně umisťovaly. Jednalo se například o projekty v oblasti vzdělávání, sociální a zdravotní péče nebo dopravní infrastruktury.

Mapa obsahuje přes 70 tisíc projektů


U každého kraje je na mapě uveden počet ukončených projektů a barevně vyznačeno, z jakých evropských fondů projekty získaly podporu. V současnosti je do mapy zaneseno 71 072 ukončených projektů; pokud probíhaly ve více krajích, jsou v každém z nich uvedeny zvlášť.

Mapu lze podle potřeby přibližovat nebo projekty vyhledávat podle krajů, programů, prioritní osy, výše dotace nebo roku realizace. Mapa také zobrazuje projekty, které získaly v období 2007-2013 nejvyšší dotace.

Mapa se aktualizuje jednou za měsíc, neudává tedy průběžný stav projektů. Postupně jsou k projektům doplňovány i fotografie.

Autor: Tereza Chlebounová