Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Lídři států EU v Göteborgu řešili sociální otázky a zaměstnanost

Marie Bydžovská, 17. 11. 2017
Doorstep Sobotka, Gotteborg, Social summit

Ve švédském Göteborgu se dnes koná neformální summit lídrů Unie věnovaný sociálním otázkám. O zlepšení pracovních podmínek, podpoře zaměstnanosti nebo rovných příležitostech s premiéry a prezidenty debatovali zástupci evropských institucí i představitelé sociální oblasti včetně odborářů. Během summitu byl slavnostně podepsán evropský pilíř sociálních práv, což je právně nezávazný soubor dvaceti principů, na základě kterých by měla být formulována budoucí sociální politika.

Český premiér se účastnil panelu, který se věnoval přístupu na trh práce. „Chtěl bych se podělit s kolegy s našimi zkušenostmi s posílením zaměstnanosti v České republice. Máme dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v EU. Rád bych se proto zaměřil na výměnu zkušeností," řekl Sobotka před zahájením summitu novinářům.

„Současně patříme mezi skupinu zemí, které dosáhly vysoké zaměstnanosti. To znamená, že máme vysoký podíl pracujících u žen, hendikepovaných a i v dalších skupinách," dodal premiér. Kromě toho poukázal i na úspěchy Česka v oblasti vzdělávání, jelikož Češi patří mezi pracovníky s poměrně vysokým dosaženým vzděláním a řada z nich je zapojena do celoživotního vzdělávání.

Stejného debatního panelu se vedle Sobotky účastnili předsedové vlád Finska, Polska, Malty, Španělska, Nizozemska, Rumunska a Chorvatska. Tématem jejich diskuze byla vedle podpory zaměstnanosti například rovnoprávnost mužů a žen na pracovním trhu, vytváření nových pracovních míst nebo dopady digitalizace.

Nezaměstnanost v EU je rekordně nízká. Stále ale přetrvávají problémy


Při debatě Sobotka jako oblast českého pracovního trhu, která vyžaduje zlepšení, označil omezený přístup k zařízením předškolní péče, která by ženám usnadnila přístup na pracovní trh. Dále by se Česko podle něj mělo soustředit na podporu technického vzdělávání a digitalizaci.

Česko má nyní nezaměstnanost ve výši 3,6 procent. Nezaměstnanost v rámci celé EU sice klesla pod osm procent, což je nejlepší výsledek za posledních devět let, přesto však v některých zemích zůstává navzdory ekonomicky příznivému období vysoký počet lidí bez práce.  Obzvláště citlivá je nezaměstnanost mladých lidí, která v rámci celé EU činí necelých 17 procent, v některých zemích, především na jihu Evropy, ale přesahuje i 40 procent.

 

Doorstep

Premiér Bohuslav Sobotka a státní tajemník pro EU Aleš Chmelař při příchodu na summit. Zdroj: Úřad vlády

 

Česko na summitu zastupuje také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který se zúčastnil diskuzního panelu, jenž se věnoval spravedlivým pracovním podmínkám. Mezi tématy, o kterých jeho účastníci debatovali, byly i vysoké rozdíly ve výši mezd v různých státech EU. 

Tato problematika se dotýká zemí z východní části Unie včetně Česka. Česká parita kupní síly se po roce 1989 přibližovala úrovni západní Evropy, například vůči té německé se zvýšila z původních 12 % v roce 1993 na 43 % k roku 2009. V roce 2015 se pak ustálila na úrovni 40 %. 


Evropský pilíř sociálních práv stanovuje 20 principů

V Göteborgu došlo i k podpisu Evropského pilíře sociálních práv. Jedná se o dvacet principů, na jejichž základě by v budoucnosti měla být v Unii formulována sociální politika. „Součástí jsou teze, které se týkají bezpečnosti při práci, sociálního zabezpečení, mezd, přístupu ke zdravotní péči, rovnosti z hlediska odměňování nebo rovných šancí,“ přiblížil obsah dokumentu Sobotka.

Současně premiér zdůraznil, že oblast sociální politiky zůstává zejména v kompetenci členských států. "Nejedná se o snahu harmonizovat sociální politiku v EU, ale spíše deklarovat principy, ke kterým by se jednotlivé členské země měly přibližovat," řekl.

Všech 20 principů Pilíře sociálních práv najdete: ZDE

 


Pro Českou republiku nebude podpis Sociálního pilíře podle něj znamenat velkou změnu, protože patří mezi státy s nejnižší nezaměstnaností a země s vysokou mírou sociální soudržnosti a sociálního zabezpečení. 

Dokument byl přijat formou společného prohlášení tří institucí EU. Podpis připojili představitelé těchto institucí - Jüri Ratas, premiér Estonska, které v současnosti předsedá Radě, předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. 

 

O odpolední části summitu si můžete přečíst zde: 

Lídři zemí EU chtějí rozšířit studentský program Erasmus

 

Program summitu

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop