Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Eurobarometr: Češi nadprůměrně věří zprávám na sociálních sítích

Euroskop, Evropská komise, 21. 2. 2018
sociální sítě

Češi se pozitivním hodnocením své životní situace řadí mezi západní země, na rozdíl od nich ale mnohem víc důvěřují sociálním médiím a internetovému zpravodajství. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometru, který mapuje aktuální postoje Čechů v otázkách evropské integrace. Češi mají k EU negativnější postoj než obyvatelé většiny ostatních zemí EU, s něčím pozitivním si Unii spojuje jen 30 % dotazovaných. 

 

Výzkum standardního Eurobarometru se tentokrát zaměřil nejen na postoje členských států vůči EU, ale také na vnímání médií. Národní zprávu dnes zveřejnilo Zastoupení Evropské komise v ČR.

Většina Čechů vidí svou životní situaci velmi pozitivně


Češi jsou všeobecně se svojí životní situací velmi spokojeni (88 %) a jsou obecně optimističtější než v roce 2016. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi se svým pozitivním hodnocením dokonce řadí na přední místa. Výborně hodnotí zejména situaci na trhu práce, ale i národní a evropskou ekonomiku a například i veřejné služby.

Jako největší problém pak označují rostoucí ceny a životní náklady (41 %).

Za největší a ryze evropské problémy považují Češi nadále přistěhovalectví (58 %) a terorismus (53 %). Dle jejich názoru se však přímo České republiky týkají jen málo (problém pro ČR představují jen pro 17 % resp. 5 % dotázaných).

Čechy nejvíc trápí rostoucí ceny a životní náklady.

Zdroj: Evropská komise.

EU je pro Čechy svoboda cestování, práce a studia, ale také byrokracie


Celkem 71 % Čechů má za to, že členské státy k sobě mají z hlediska hodnot blízko. To je nejvíce ze všech zemí Evropské unie, kde je průměr 52 %.

Pro Čechy znamená pojem Evropská unie na prvním místě svobodu cestování a práci nebo studium v kterémkoli jiném členském státě. Uvedlo to 52 % dotazovaných. V tomto směru se česká veřejnost nijak neodlišuje od evropského průměru. Hned na dalších místech ale jsou již negativní asociace, jako je byrokracie (42 %), nedostatečná kontrola hranic (39 %) nebo plýtvání penězi (38 %).

Češi si spojují EU s množstvím negativních jevů, zejména byrokracií.

Zdroj: Evropská komise

Pozitivně vnímá EU jen 30 % Čechů


Hodnotou, která podle Čechů charakterizuje EU nejvíc, je „mír“ (49 %), který zároveň označují za nejdůležitější výdobytek pro ně osobně. Podobně vnímají demokracii či lidská práva.

Obecně však mají Češi k EU negativnější postoj než obyvatelé většiny ostatních zemí EU. Pozitivní konotaci vyvolává EU pouze u 30 % respondentů, přičemž 39 % dotázaných ji vnímá neutrálně.

Češi více důvěřují zprávám na internetu a sociálních sítích


Češi jsou ve svém mediálním chování trochu jiní než obyvatelé ostatních zemí EU. Oproti západní Evropě jsou velmi důvěřiví ke zpravodajství na internetu a sociálních sítích. Tato důvěra je přitom vyšší mezi Čechy, kteří mají s internetem a sociálními sítěmi jen malé zkušenosti.

Za nejdůvěryhodnější médium považují Češi stále rozhlas a televizi (64 % resp. 56 % populace). Hned na 3. místě je však jen s malým odstupem internet (50 %), což je v kontextu zemí EU28 velmi neobvyklé – v průměru tam má internet důvěru jen 34 % obyvatel. Země EU15 jsou v tomto směru ještě opatrnější a například ve Švédsku, Velké Británii nebo Francii je důvěra v internetové zpravodajství pod 25 %, tedy poloviční oproti ČR.

Češi věří zprávám na sociálních sítích více než je celoevropský průměr.

Zdroj: Evropská komise.

Celoevropské výsledky výzkumu veřejného mínění Eurobarometr a národní zprávy z ostatních členských států EU naleznete zde.

Výzkum probíhal od 5. do 13. listopadu 2017 a zúčastnilo se ho 1021 Čechů.

Autor: Euroskop