Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise: Ekonomiku ČR ohrožují složité daně či růst cen bydlení

Evropská komise, čtk, 7. 3. 2018
novostavba_byty

České hospodářství roste a země má dobrou pozici k řešení svých zbývajících strukturálních problémů, uvádí v dnes zveřejněné analýze stavu české ekonomiky Evropská komise. Dlouhodobě je ale podle ní výzvou fiskální udržitelnost při rostoucích výdajích na penze a zdravotní péči, které souvisí se stárnutím populace. Upozornila také na rostoucí ceny bydlení.

 

Analýza sice uvádí, že se v ČR zlepšil výběr daní, daňový systém je ale podle ní stále složitější a často se mění. Zmíněna je také vysoká míra administrativní a regulační zátěže, nižší objem investic a vzrůstající nedostatek pracovní síly.

Problém vidí Komise také v dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, zejména ve financování penzijního a zdravotního systému.

Zprávu o situaci českého hospodářství dnes Komise publikovala společně s podobnými materiály o 27 členských zemích s výjimkou Řecka, které je stále v záchranném programu.

Ceny bydlení rychle rostou, hlavně v Praze


Evropská komise v textu o ČR také upozornila na rychle rostoucí ceny bydlení, zvlášť v Praze. Ty podle dokumentu od roku 2013 rostou rychleji než nominální příjmy, jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů v EU. K růstu cen přispívá omezená nabídka způsobená vysokou mírou regulační zátěže. Vysoká míra regulační a administrativní zátěže se podle materiálu také odráží na nižší míře investic v zemi.

Komise upozornila na rychlý růst cen bydlení v ČR.

Komise upozornila na rychlý růst cen bydlení v ČR, přispívají k nim především složité stavební předpisy a regulace. Zdroj: ČTK


Zůstávají velké rozdíly v platech mužů a žen


Míra nezaměstnanosti je v Česku nejnižší ze všech států EU. Analýza ale upozorňuje na to, že přes vysokou poptávku po zaměstnancích jsou na českém pracovním trhu stále jen málo zastoupeny některé skupiny, třeba sociálně slabí či lidé s postižením.

Problémem je také nízká zaměstnanost matek s malými dětmi. Kromě toho zůstávají dál vysoké rozdíly v platech mezi muži a ženami.

Materiál uvádí, že v ČR je z EU obecně jeden z nejmenších počtů lidí ohrožených chudobou. Přesto některé lokality v zemi čelí rostoucímu počtu sociálně vyloučených osob především kvůli zadluženosti a nemožnosti sehnat bydlení.

Učitelství stále není atraktivní profesí


Zpráva upozorňuje na to, že učitelské povolání je stále málo atraktivní, přestože platy učitelů rostou.  Podle Komise je třeba také prosadit do praxe opatření související s inkluzí ve vzdělávání, především ta umožňující zapojení romských dětí.

Dokument také kritizuje neefektivní podporu vědy a výzkumu v ČR a příliš pomalý rozvoj e-governmentu.

Růst českého hospodářství může omezit nedostatek pracovníků


Materiál připomíná, že české hospodářství roste, letos i příští rok by to mělo být o tři procenta hrubého domácího produktu. Inflace se dostala nad dvě procenta, kde jí chtěla udržet Česká národní banka, měla by se však okolo této hodnoty stabilizovat.

Díky rychlému růstu v posledních letech se česká ekonomika výrazně přiblížila k průměru EU, HDP na obyvatele nyní dosahuje téměř 90 % průměru EU (tedy nad úrovní Řecka či Portugalska). Omezením pro budoucí růst je nedostatek pracovních sil.

Česká ekonomika podle analýzy nevykazuje žádné nerovnováhy, jistým rizikovým faktorem se však stává rychlý růst cen nemovitostí.

Kompletní zpráva o stavu české ekonomiky je k dispozici zde.

Autor: Euroskop