Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR je připravena diskutovat o navýšení víceletého rozpočtu EU

Úřad vlády, 3. 5. 2018
Kasička

Evropská komise představila návrh nového rozpočtu EU pro roky 2021–2027. Odstartovala tak vyjednávání Víceletého finančního rámce (VFR) na období po roce 2020. 

„Vítám, že Komise vyslyšela, co moje vláda dlouhodobě zdůrazňuje. Kromě důrazu na tradiční a pro Česko prioritní politiky, jako jsou politika soudržnosti či podpora zemědělství, Evropská komise navýšila prostředky i na takové oblasti, které byly doposud na evropské úrovni pokryty pouze omezeně. Jde například o obranu, bezpečnost a vnější vztahy“ uvedl premiér Andrej Babiš. . "V nadcházejících jednáních budeme aktivní, abychom s našimi partnery vytvořili rozpočet pro silnou a dobře fungující EU," dodal.


Česko neodmítá navýšení příspěvků do rozpočtu EU
 

„Stěžejní pro nás je, za jakých podmínek se budou prostředky z evropského rozpočtu čerpat. Budeme požadovat, aby členské státy měly maximální flexibilitu při rozhodování o financování vlastních investičních priorit,“ doplnila ministryně financí Alena Schillerová.

ČR je, dle vývoje dalšího vyjednávání, připravena diskutovat návrh Evropské komise o navýšení podílu rozpočtu EU na hrubém národním důchodu (HND) EU na 1,11 % (v současnosti se podíl pohybuje okolo 1 %), což přinese i zvýšení příspěvků ČR do rozpočtu EU.

„Souhlas s navýšenými odvody do rozpočtu EU bude z naší strany podmíněn zajištěním spravedlivých podmínek pro implementaci fondů budoucího rozpočtu EU,“ vysvětlila Alena Schillerová. Finální pozice ČR k navrhovanému snížení bude připravena až v návaznosti na podmínky pro rozdělení prostředků mezi členské státy, které Evropská komise představí v rámci sektorové legislativy na přelomu května a června.

Kvůli brexitu přišla Komise se 3 novými zdroji rozpočtu


Zveřejněný návrh finančního rámce reaguje také na plánovaný odchod Velké Británie z EU, který po roce 2020 přinese výpadek 8 % příjmů rozpočtu EU. Komise v té souvislosti přichází s myšlenkou na zavedení tří nových vlastních zdrojů pro financování evropského rozpočtu, které by doplnily zdroje stávající, tedy celní odvody, zdroj z DPH a zdroj z HND.

Cílem české vlády je, aby příjmová strana rozpočtu EU byla přehledná a co možná nejjednodušší. Při splnění těchto podmínek a při zohlednění časového aspektu vyjednávání je ČR připravena jednat rovněž o nových vlastních zdrojích.

EU chce nalézt shodu před evropskými volbami v květnu 2019


Víceletý finanční rámec je schvalován jednomyslným rozhodnutím Rady se souhlasem Evropského parlamentu. Již nyní je jasné, že Komise bude usilovat o dokončení vyjednávání před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. Česká vláda proto oceňuje její snahu o představení rámce, který význačným způsobem modernizuje evropské finance tak, aby jejich struktura odpovídala současným prioritám a potřebám Unie. 

Vláda ČR je připravena konstruktivně spolupracovat s ostatními členskými státy, Komisí i Evropským parlamentem tak, aby byl nový finanční rámec přijat včas a mohlo dojít k rychlému zahájení implementace programů 2021+. Pro ČR je zásadní, aby dohoda o víceletém rozpočtu byla vyvážená a spravedlivá pro všechny členské státy včetně Česka. 

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Blíží se lhůta pro podání projektů v rámci Nástroje pro technickou podporu

Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto pixabay, 30.09.2021

Česká vesmírná mise Slavia získala podporu Evropské kosmické agentury

Euroskop, ČTK, ilustrační foto: unsplash, 30.07.2021

Správní radu agentury EUSPA povede Václav Kobera

Euroskop, čtk, foto čtk, 18.06.2021