Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

15 let spolu: Literární soutěž pro studenty středních škol

Euroskop, 22.03.2019

Eurocentra vyhlašují u příležitosti 15. výročí členství ČR v EU literární soutěž pro studenty středních škol. Studenti se mohou zapojit se svými esejemi, fejetony či úvahami na téma „Evropou za svým snem“ a „Strojem času: EU za dalších 15 let“.

Kdo se může zapojit?

Zúčastnit se mohou studenti středních škol z celé České republiky. Nejlepší příspěvky z každého kraje budou poté hodnoceny odbornou porotou ve finálovém kole.


Jak je možné se zapojit?


Stačí napsat esej, fejeton či úvahu v rozsahu max. 1 normostrany (1 800 znaků vč. mezer) na jedno z následujících témat:
•    „Evropou za svým snem“
•    „Strojem času: EU za dalších 15 let“


Co mohou studenti vyhrát?


Vítězové soutěže budou oceněni jak věcnými odměnami s evropskou a cestovatelskou tematikou, tak i publicitou – v průběhu června proběhne ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje autorské čtení za účasti zajímavých hostů, na kterém nejlepší příspěvky zazní přímo od jejich autorů. Nejlepší příspěvky budou také zveřejněny na webu Eurocenter a na portálu Euroskop.


Do kdy a kam je možné příspěvky posílat?


Příspěvky do soutěže mohou studenti posílat do 12. května 2019 na adresu 15letCRvEU@vlada.cz. Do názvu souboru je vždy uvést jméno soutěžícího a kraj.
Případné dotazy rádi zodpoví pracovníci Eurocenter, jejichž kontakty jsou k dispozici zde: www.eurocentra.cz.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Výsledky Eurobarometru 2021

Eurobarometr, Euroskop, 07.05.2021

Veřejná konzultace ke strategickým dokumentům udržitelného rozvoje ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR, 05.05.2021