Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Mladí Češi a Slováci budou rozhodovat o Evropě

EUTIS, Euroskop, 21. 8. 2019
Rozhoduj o Evropě

Přiblížit atraktivním způsobem studentům rozhodovací proces na úrovni EU a zapojit je do debaty o budoucí podobě Evropy. To je cílem úspěšného projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”, do kterého se mohou středoškoláci hlásit od začátku nového školního roku. V průběhu letošního podzimu proběhne v regionech České republice a Slovenska celkem 20 interaktivních jednodenních seminářů.

“Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky” je projekt neformálního vzdělávání, velký důraz je tak kladen na aktivní zapojení studentů. Středoškoláci v průběhu seminářů zjistí více o evropské politice a vyzkouší si, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu. Zároveň budou mít možnost vyjádřit se k aktuálním evropským otázkám a vyhrát hodnotné ceny. To vše v roce, kdy si připomínáme 15. výročí vstupu České republiky a Slovenska do Evropské unie.

“Našim cílem je, aby si mladí lidé vyzkoušeli, jak funguje Evropská unie. Během semináře budou diskutovat o legislativním návrhu, vyzkouší si vyjednávání mezi členskými státy v Radě a poslanci v Evropském parlamentu s cílem vytvořit koalice, které jim pomohou při závěrečném hlasování,” říká koordinátor projektu v České republice, Michael Murad z EUTIS, o.p.s.

Rozhoduj o Evropě

Studenty čeká simulace jednání v evropských institucích, budou mít také příležitost debatovat se zajímavými osobnostmi veřejného života. Zdroj: EUTIS

„Díky zapojení do projektu mohou středoškoláci také vyjádřit svůj názor na různé problémy, kterých si všímají oni sami jak na národní, tak na evropské úrovni a zároveň mohou sami přispět k řešení těchto problémů. Chceme, aby zažili, že na jejich názoru záleží a proto budeme se závěry debat dále pracovat a předávat je politikům a úředníkům, kteří rozhodují,“ dodává Murad.

“Považujeme za veľkú pridanú hodnotu, že tento projekt je československý,” uvádí koordinátor za slovenskou stranu Tomáš Madleňák zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, “hoci sme sa v roku 1993 rozdelili, opäť sme sa stretli v EÚ. Dúfame, že aj týmto projektom EÚ a to, čo nám prináša, priblížime aj mladým ľuďom, ktorí rozpad spoločného štátu nezažili, a výhody spoločného členstva v Únii považujú za samozrejmé”

 

Semináře se uskuteční ve 12 českých a 8 slovenských městech


Semináře v regionech České republiky proběhnou postupně v Pardubicích, Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Liberci a Olomouci. Obdobné semináře se uskuteční i v osmi slovenských městech. Na aktivity v regionech naváže pětidenní modelové zasedání institucí EU na konci ledna 2020 na Slovensku. Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončí v březnu jednodenní konference v Brně.

Studenti si mohou vyzkoušet, jak probíhají jednání v evropských institucích

Studenti si mohou během semináře vyzkoušet roli ministra členského státu EU nebo europoslance. Zdroj: EUTIS

Účastníci předchozích ročníků projektu oceňovali atmosféru jednání blížící se realitě a také různorodost připraveného programu a možnost setkat se se zajímavými hosty. Jejich názor shrnula jedna ze slovenských účastnic, Katarína Ihnátová. “Beru to jako příjemnou zkušenost. Bavíme se o různých tématech s lidmi, kteří tomu rozumí, a setkala jsem se s europoslankyněmi, což bylo velmi inspirativní.”Podle jiné z účastnic Pavlíny Hanzové pomáhá projekt zlepšovat kritické myšlení, argumentační schopnosti a celkové povědomí o Evropské unii.

Kdy a kde?

14. 10. 2019  Pardubice
16. 10. 2019  Praha
22. 10. 2019  České Budějovice
23. 10. 2019  Plzeň
24. 10. 2019  Karlovy Vary
6. 11. 2019  Hradec Králové
11. 11. 2019  Brno
18. 11. 2019 
Jihlava
25. 11. 2019 
Ostrava
29. 11. 2019  Ústí nad Labem
2. 12. 2019 
Liberec
9. 12. 2019 Olomouc

Studenti se mohou hlásit prostřednictvím formulářů na webu, které budou spuštěny přibližně měsíc před konáním konkrétního semináře. Na seminářích je může doprovázet pedagogický dozor. Více informací je k dispozici na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce.
 

Od roku 2016 se do projektu zapojilo přes 1000 středoškoláků

První ročník “Rozhoduj o Evropě” proběhl již v roce 2008 v Olomouci a od té doby se středoškoláci v rolích evropských politiků do tohoto města pravidelně vraceli. Projekt “Staň se na den tvůrcem evropské politiky” organizoval Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR od roku 2012, přičemž navázal na úspěšný projekt „Staň se na den poslancem Evropského parlamentu“. Od roku 2015 se do projektu zapojilo také Zastoupení Evropské komise v ČR. 

Od roku 2016, kdy došlo ke spojení těchto aktivit pod hlavičkou “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”, se do projektu zapojilo více než 1000 středoškoláků z celé České a Slovenské republiky z mnoha různých typů škol.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Autor: EUTIS, Euroskop