Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Dotazník: Co vám při podnikání překáží na vnitřním trhu EU?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 21. 8. 2019
business

Jste podnikatel a působíte na vnitřním trhu Evropské unie? Setkáváte se s překážkami, které omezují poskytování vašich služeb za hranicemi, výrobu zboží nebo jeho distribuci? Sdílejte svoje zkušenosti v novém online dotazníku Ministerstva průmyslu a obchodu a přispějte tak ke zlepšení prostředí pro české podnikatele!

Nový online dotazník, který vytvořila Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu, je určen zejména pro české podnikatele, kteří působí na jednotném vnitřním trhu EU a v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP).
 
Podnikatelé budou mít jeho prostřednictvím možnost podílet se na definování překážek, které se na vnitřním trhu a v zemích EHP stále vyskytují. Pomocí dotazníku identifikují konkrétní bariéry, se kterými se nejčastěji setkávají při poskytování přeshraničních služeb, výrobě a distribuci zboží v tomto prostoru.

 
Dotazník umožní podnikatelům sdílet svoje zkušenosti s překážkami na vnitřním trhu EU
Nový dotazník zjišťuje, s jakými překážkami se čeští podnikatelé na vnitřním trhu nejčastěji setkávají. Zdroj: Pixabay.com
 

Vyplnění dotazníku zabere zhruba tři až pět minut. Sběr dat bude probíhat kontinuálně, uzávěrka dotazníku tedy není stanovena.
 
Výsledky dotazníkového šetření budou následně anonymně zpracovány a poslouží jako podklad při snaze o odstraňování stávajících překážek a zlepšování fungování vnitřního trhu EU jak na národní, tak i na unijní úrovni. 
 

Zkušenosti podnikatelů zohlední ČR ve svých prioritách

 
Získaná data budou využita pro prosazování priorit ČR v rámci politiky vnitřního trhu EU, jejichž cílem je zasadit se o co nejlepší podnikatelské prostředí pro české podnikatele, kteří na vnitřním trhu působí.
 
Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu je obecně považován za jednu z hlavních výhod členství v Evropské unii. Na vnitřním trhu přitom stále zůstává řada bariér, které volnému pohybu brání nebo jej ztěžují. Jejich odstraňování patří k dlouhodobým prioritám, jimž se Česká republika na evropské úrovni věnuje.
 
Dotazník k vyplnění naleznete zde.
 
Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop