Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Národní konvent o EU se věnoval nízkoemisní mobilitě

Jan Sochor, Národní konvent o EU, 01.10.2019
Upoutávka konvent

V pátek 27. září 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o EU na téma „Nízkoemisní (čistá) mobilita“. Diskuze se zúčastnili zástupci obou komor parlamentu, státní správy, hospodářské, sociální a akademické sféry, spolu s odborovými svazy a zástupci evropských institucí. Odborným garantem byla Aliance pro energetickou soběstačnost.

Doprava v současnosti tvoří třetinu celkové spotřeby energie zemí Evropského hospodářského prostoru. Mimo to je doprava zodpovědná za pětinu podílu emisí skleníkových plynů, a je také jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší a hluku ve městech. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je nezbytné, aby členské státy EU předložily robustní a ambiciózní plány v oblasti energetiky, které přinesou investice a inovace do efektivního energetického systému EU bez uhlíkových emisí.

Přestože některé členské státy, včetně České republiky, již své závazné cíle pro celkové snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu splnily, Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) je přesvědčena, že EU dosáhla v posledním desetiletí pouze omezeného pokroku v zavádění obnovitelné energie v odvětví dopravy.

Debata se točila kolem 4 otázek


Debata u kulatého stolu Národního konventu o EU se zaměřila zejména tyto čtyři otázky: (1) Jaké jsou výhody a nevýhody alternativních pohonů: elektromobility, (bio) CNG, LNG, vodíku a biopaliv II. generace? (2) Existuje vhodná kombinace státních a tržních opatření, která může podpořit rozvoj nízkouhlíkových řešení? (3) Pro které sektory průmyslu a cílové skupiny je či může být čistá mobilita nejpřínosnější? (4) Jaký dopad bude mít rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů na stabilitu sítě?

Kulatý stůl zahájila státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Ta zdůraznila zejména potřebu toto téma v současnosti výrazněji diskutovat. Podkladový dokument za Alianci pro energetickou soběstačnost následně prezentoval František Marčík. Svá stanoviska poté prezentovaly tři subjekty.


Národní konvent o EU

Po úvodním slově Mileny Hrdinkové prezentoval společný příspěvek za Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu Jan Bezděkovský. Zdroj: Euroskop

Za ČEZ Tomáš Chmelík, který například vyzdvihl potenciál, jenž nové alternativní pohony v dopravě znamenají pro výzkum a vývoj. Za Sdružení automobilového průmyslu vystoupila Lucie Krčmářová, která zmínila nově zvolenou Komisi a její přístup ke změně klimatu, společně s příštím přezkumem pro nové environmentální standardy v dopravě, jenž bude pro automobilky klíčový. Za Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu prezentoval společný příspěvek Jan Bezděkovský, který zmínil zejména nutnost pokračovat v budování infrastruktury pro elektromobilitu.

Účastníci diskuze se mimo jiné zaobírali i dalšími druhy dopravy, jakými jsou například nákladní, letecká či námořní.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU

Další články v rubrice

Výsledky Eurobarometru 2021

Eurobarometr, Euroskop, 07.05.2021

Veřejná konzultace ke strategickým dokumentům udržitelného rozvoje ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR, 05.05.2021