Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak Češi vnímají evropské fondy?

Euroskop, STEM, 20.02.2020
coins

Ve světle událostí posledních dnů týkajících se rozhodování o rozpočtu na příštích 7 let vyvstává otázka, jak se Češi orientují v evropských fondech a jejich rozdělování. Zprávu o průzkumu přináší agentura STEM.

Většina Čechů (68 %) považuje finanční prostředky plynoucí z fondů EU za přínos pro ČR, jak se ale ony peníze přerozdělují, již mnoho nevědí. K tomu připívá i fakt, že pouze 24 % Čechů ví, že z rozpočtu ČR více čerpá, než do něj odvádí. Oproti tomu 45 % obyvatel neznalo odpověď a 13 % uvedlo, že ČR odvádí do rozpočtu více, než dostává.

V otázce budoucího rozpočtu EU se Češi orientují ještě méně. Pouze 7 % dotázaných si myslí, že ČR bude čerpat více peněz než do něj odvádět. O nevědomosti, že ČR bude i nadále dostávat více z rozpočtu EU neví ani část obyvatel, která se o EU zajímá a má v ní důvěru. ČR za rok 2019 obdržela z rozpočtu EU 97,9 miliard korun a odvedla 42,4 miliard korun.

68 % Čechů považuje fondy EU za přínosné


Češi ovšem nadále věří, že jsou pro ně peníze z EU přínosné. Jako ekonomicky přínosné vnímá evropské fondy 68 % obyvatel, naproti tomu je 32 % vidí v negativním světle. Přínos evropských fondů ale oceňují i euroskeptici a odpůrci EU. Nadále však převládá pocit, že o tom, jak budou dané peníze využity, nerozhoduje ČR, nýbrž instituce EU. Tento pocit převládá zhruba u 57 % dotázaných.

V ČR však plní funkci koordinace Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Národní program pro koordinaci je centrální metodický a koordinační orgán politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR, zodpovídá tedy za rozdělování prostředků z fondů EU.

Čeští občané tak mají potíže s tím, že neví kdo je odpovědný za čerpání peněz z fondů atd. Na otázku, jestli investujeme peníze z EU smysluplně, odpovědělo kladně pouze 30 %, nutno podoktnout, že přestože 70 % dotázaných je nehodnotí jako smysluplné, hodnotí je jako ekonomicky přínosné.

Lidé, kteří nějaký projekt z EU znají, hodnotí fondy pozitivněji.


Dále se v průzkumu potvrdilo, že pokud lidé znají konkrétní projekt financovaný z peněz EU, hodnotí fondy pozitivněji. Na druhou stranu 52 % Čechů si nevzpomene na žádný projekt ve svém okolí financovaný z peněz EU. Na nějaký projekt ve svém okolí financovaný z peněz EU si vzpomene 46 % lidí. 

Co se týče významu, kam by měly putovat peníze EU, respondenti průzkumu preferují spíše lokální problémy před těmi globálního významu. Jen 14 % uvádí, že by peníze měly být směřovány na řešení problémů globálního významu. Nejdůležitějšími oblastmi, kam by měly směřovat peníze EU, jsou podle dotázaných následující:

  • Rozvoj celostátní dopravy
  • Ochrana a zlepšování životního prostředí
  • Sociální služby, péče o sociálně potřebné
  • Podpora zemědělců
  • Podpora výzkumu a vývoje

Mezi další oblasti, které mají podporu většiny, patří například společná ochrana hranic (Frontex), boj proti změnám klimatu a omezování emisí CO2, podpora firem v zavádění nových technologií a podpora studia a stáží v zahraničí (Erasmus+). Česká veřejnost tak podporuje podobné oblasti priorit evropského víceletého rozpočtu.

Autor: David Březina, Euroskop

Další články v rubrice

Blíží se lhůta pro podání projektů v rámci Nástroje pro technickou podporu

Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto pixabay, 30.09.2021

Česká vesmírná mise Slavia získala podporu Evropské kosmické agentury

Euroskop, ČTK, ilustrační foto: unsplash, 30.07.2021

Správní radu agentury EUSPA povede Václav Kobera

Euroskop, čtk, foto čtk, 18.06.2021