Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ambasadoři profesní dráhy v EU slaví 10. výročí

Euroskop, 21.02.2020
EU_young

Když mladí začínají hledat práci, většinou hned nepřemýšlí o kariéře v institucích EU. Před deseti lety proto úřad EPSO zahájil program Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU. Letos se do něj můžete přihlásit od 20. února. Kolegyně z úřadu EPSO, Rita Hineková a Anne-Claire Gathoyeová, které projekt řídí, nám o něm prozradí víc.

Řekněte nám, jak program vznikl…

RH: V roce 2010 jsme provedli průzkum, kolik toho vysokoškoláci vědí o profesních příležitostech v institucích EU. Vyplynulo z něj, že obecně o nich nemají povědomí a nepovažují je za jasnou kariérní volbu.

Věděli jsme, že ve chvíli, kdy studenti opustí univerzitu a vstoupí na trh práce, bude obtížnější je oslovit. Proto jsme studia považovali za poslední období, kdy můžeme kariéru v EU efektivně propagovat. Rozhodli jsme se pro program, který v Británii už delší dobu úspěšně organizují společnosti a mezinárodní organizace – program studentských ambasadorů.

Jeho cílem je ve všech členských státech EU vybrat vysokoškolské studenty, kteří pak na svých školách propagují profesní příležitosti v EU institucích a informují o tom, jak taková práce vypadá a co člověk potřebuje, aby se o ni mohl ucházet. Pilotní projekt proběhl v akademickém roce 2010–2011 na 23 vysokých školách v 6 zemích. Od té doby se postupně každoročně rozrůstá a nyní máme 171 ambasadorů na 143 vysokých školách ve všech členských státech.

Jak ambasadory vybíráte?

ACG: Začínáme náborovou kampaní na vybraných univerzitách na začátku kalendářního roku – letos je to 20. února. Zaměřujeme se na vysoké školy, které nám navrhly členské státy. Studenti se poté mohou přihlásit a buď úřad EPSO, nebo vnitrostátní orgány vyberou ty, kteří se stanou ambasadory v daném akademickém roce.

Než v říjnu začne jejich jednoletý mandát, zveme je do Bruselu na dvoudenní konferenci a školení. Tam se dozvídají o našich výběrových řízeních, pracovních podmínkách v institucích i o životě v Bruselu a Lucemburku. Setkávají se také s předchozími ambasadory a úředníky z různých institucí, což má vždy obrovský úspěch.

Když už vědí co a jak, jak pokračují?

RH: Vracejí se na své vysoké školy a začínají propagovat EU jako zaměstnavatele. Protože jde o dobrovolnou činnost, je především na nich, jak jsou při propagaci tvůrčí a efektivní. V každé zemi mohou dělat něco trochu jiného, poskytovat prezentace, vytvářet seznamy adres a rozesílat emaily s informacemi o akcích týkajících se práce v institucích EU a nadcházejících výběrových řízeních, vyvěšovat letáky na škole, být v kontaktu s oddělením, které na univerzitě publikuje informace, organizovat trhy práce nebo se jich účastnit, poskytovat informace individuálně, zvát zaměstnance EU, aby promluvili o své práci, nebo aktualizovat informace na sociálních sítích.

Pro digitální generaci jsou sociální média velmi důležitá. Studenti postují videa a fotky s lehkostí, se kterou můžeme tady v Komisi těžko soupeřit. Univerzity mají na Twitteru, Instagramu a Facebooku oficiální účty EU Careers a přístup k nim je vždy na začátku akademického roku předán novým ambasadorům.

Ti jsou kontaktním místem pro studenty, kteří se zajímají o práci v institucích EU. Jejich hlavním cílem je o této možnosti informovat i další studenty. Ti se tak o tuto práci sice nemusí ucházet hned po ukončení studia, ale mohou to zvážit později.

Jaké máte výsledky?

RH: Od roku 2010 jsme měli přibližně 1 000 ambasadorů na 280 vysokých školách. Většina jejich ambasadorských činností je dobrovolná a nemusí nám o všech podávat zprávy, není tedy snadné určit, jak jsou efektivní. Jisté je, že v akademickém roce 2018–2019 zorganizovali přibližně 970 akcí, kterými oslovili 80 000 studentů.

Nejlepší na naší práci je, když se setkáme s kolegy, kteří se o EU dozvěděli díky našim ambasadorům. Například tady v úřadu EPSO jsme měli stážistu, který se o profesních příležitostech v EU dozvěděl díky tomuto programu, a jsou tu úředníci, kteří sami byli studentskými ambasadory.

Kde najdeme více informací?

ACG: Podívejte se na naše internetové stránky https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en a poslechněte si, co o svých zkušenostech říkají sami ambasadoři https://www.youtube.com/watch?v=P27Ouvr_OnY

Autor: EPSO

Další články v rubrice

Blíží se lhůta pro podání projektů v rámci Nástroje pro technickou podporu

Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto pixabay, 30.09.2021

Česká vesmírná mise Slavia získala podporu Evropské kosmické agentury

Euroskop, ČTK, ilustrační foto: unsplash, 30.07.2021

Správní radu agentury EUSPA povede Václav Kobera

Euroskop, čtk, foto čtk, 18.06.2021