Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU a boj proti covid-19 – nákupy Remdesiviru a vývoj vakcíny

Jan Matera, Úřad vlády, 11.09.2020
remdesivir

Spolupráce v rámci EU a koordinace mezi členskými státy probíhá již od počátku pandemie covid-19. Přitom je však důležité si uvědomit, že EU má v oblasti zdraví značně limitované pravomoci. Zodpovědnost za politiku v oblasti zdraví je primárně v rukou členských států, proto činnost EU mnohdy nesahá dále něž ke koordinaci a podpoře spolupráce mezi členskými státy. V následujícím článku vám unijní iniciativy přiblížíme.

Při spolupráci v rámci EU nejde pouze o diskuse politiků a úředníků, sdílení informací mezi experty nebo koordinaci opatření, například ve vztahu ke třetím zemím. EU přispívá v boji proti covid-19 i tím, že plánuje a provádí společné nákupy léčivých přípravků, v tomto případě konkrétně Remdesiviru, a snaží se zajistit vakcínu, která se jeví jako jediná možnost, jak šíření viru definitivně zastavit.

Nákup Remdesiviru 


Remdesivir je antivirotikum, které bylo užíváno například k léčbě Eboly. Ukázalo se jako efektivní i při léčení závažných případů onemocnění covid-19. Po zjištění, že je Remdesivir efektivní při léčbě závažných případů covid-19, Evropská léková agentura udělila po zrychleném posouzení společnosti Gilead podmíněné rozhodnutí o registraci, na jehož základě byl lék Veklury 3. července autorizován k prodeji v EU.

Evropská komise 28. července podepsala se společností Gilead smlouvu na zajištění léku Veklury, což je obchodní značka Remdesiviru, jejichž zakoupení financuje z Nástroje pro mimořádnou podporu (Emergency Support Instrument, ESI) První várka léku byla již distribuována v srpnu mezi členské státy a druhá a třetí várka by měly být distribuovány v září a říjnu.

dodávky léku Remdesivir
Distribuce dodávek léku Remdesivir v EU. Zdroj: Evropská komise


Dávky jsou mezi členské státy děleny dle alokačního klíče Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), který je založen na aktuální epidemiologické situaci. Česká republika obdržela z první várky 1107 dávek léku Veklury. Dodání dalších cca 1000 dávek se očekává v průběhu září a října.

Nad rámec výše uvedené distribuce rovněž Evropská komise nabídla členským státům možnost zapojit se do společného nákupu léku Veklury, který by jinak nebyly schopny získat, jelikož dodávky tohoto léčivého přípravku mimo USA jsou značně omezeny. ČR se tohoto společného nákupu zúčastnila a dodávku první dávky léku lze očekávat v říjnu. Maximální měsíční dávka, kterou si bude možné objednat, bude stanovena ve spolupráci s ECDC tak, aby se lék dostal k nejpotřebnějším pacientům.

Zajištění vakcíny proti covid-19

EU má v plánu zajistit také vakcíny proti covid-19. Ačkoliv vakcína ještě není dostupná, mnoho farmaceutických společností se nachází již ve fázích klinického testování. EU se proto rozhodla podpořit výzkum a produkční kapacity některých kandidátních vakcín finančními pobídkami.

V rámci této iniciativy již byla 27. srpna podepsána první předběžná kupní smlouva se společností AstraZeneca. Jednání probíhají i s řadou dalších společností, mezi které patří například Sanofi-GSK nebo Johnson & Johnson. Cílem  EU je zajistit různé typy vakcín, aby měla k dispozici co nejširší portfolio, které by zvýšilo pravděpodobnost zajištění funkční vakcíny pro členské státy.

Dále se jedná o přesné podobě portfolia, podmínkách nákupu a financování a dalších aspektech této iniciativy.

Autor: Jan Matera, Úřad vlády

Další články v rubrice

Výsledky Eurobarometru 2021

Eurobarometr, Euroskop, 07.05.2021

Veřejná konzultace ke strategickým dokumentům udržitelného rozvoje ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR, 05.05.2021