Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejná konzultace ke strategickým dokumentům udržitelného rozvoje ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR, 05.05.2021
životní prostředí

EU má dobrou výchozí pozici, pokud jde o dosažení udržitelného rozvoje, a je rovněž plně odhodlána být (společně se svými členskými státy) průkopníkem v realizaci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Na Cíle této agendy berou zřetel všechny priority Evropské komise, ať už se jedná o Green Deal, digitální strategii, podporu malých a středních podniků, multilateralismus i hodnoty občanské a právní společnosti. Ani Česká republika nezůstává v plnění Cílů udržitelného rozvoje pozadu, proto Ministerstvo životního prostředí spustilo veřejnou konzultaci ke strategickým dokumentům České republiky pro udržitelný rozvoj.

Odbor politicky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP letos zpracovává aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 pro léta 2022-2023 a Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030, který bude ČR v červenci prezentovat na Politickém fóru OSN.

Byli bychom rádi, kdyby tyto strategické dokumenty odrážely i názory veřejnosti. Zapojit se může každý, a to buď prostřednictvím dotazníku, který je možný během vyplnit během května a/nebo účasti na kulatých stolech, jež budou probíhat online během června a září.

 

1. Aktualizace Implementačního plánu ČR 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 z roku 2017 představuje vizi, jaká byla měla naše země být na konci tohoto desetiletí. Našich 27 cílů a 97 specifických cílů je rozděleno do 6 klíčových oblastí, které pokrývají důležité výzvy, kterým čelíme a budeme čelit. Z České republiky 2030 proto vcházejí další strategie, které dále upřesňují, jak se dostat k daným cílům. Implementační plán rozpracovává dlouhodobé cíle do podoby řady konkrétních opatření a doporučení (více zde). Proto, abychom nalezli nejvhodnější a nejvýznamnější opatření, potřebujeme znát i Váš názor. Zapojit se můžete prostřednictvím dotazníkové šetření a/nebo účastí na online kulatých stolech k jednotlivých klíčovým oblastem ČR 2030.

Dotazník k aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030 je možné vyplnit do 6. června 2021.

Kulaté stoly k jednotlivým oblastem budou probíhat v červnu a v září 2021.

Ilustrační foto

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

 

2. Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030

Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat  o plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Česká republika se přezkumu poprvé zúčastnila v roce 2017, národní zprávu si můžete přečíst zde. V roce 2021 bude Česká republika prezentovat tedy svůj druhý dobrovolný přezkum který zhodnotí vývoj v uplynulých čtyřech letech. Do konzultací k VNR se můžete zapojit prostřednictvím dotazníkového šetření týkající se relevance jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje pro Českou republiku. Výstupy dotazníkového šetření k Cílům udržitelného rozvoje doplní národní přezkum o pohled veřejnosti a poskytnou cenné informace pro plánování národní politiky udržitelného rozvoje.

Dotazník k Cílům udržitelného rozvoje bude možné vyplnit do 21. května 2021.

 

Jak se zapojit?

K vybraným aktivitám se můžete registrovat prostřednictvím formuláře od středy 5. května do úterý 11. května. Den na to, ve středu 12. května Vám obdržíte odkaz s  přístupem k dotazníkům.

Více informací a registrační formulář k účasti naleznete na webu https://cesko-udrzitelne.cz/.

Autor: Tým udržitelného rozvoje

Další články v rubrice

Blíží se lhůta pro podání projektů v rámci Nástroje pro technickou podporu

Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto pixabay, 30.09.2021

Česká vesmírná mise Slavia získala podporu Evropské kosmické agentury

Euroskop, ČTK, ilustrační foto: unsplash, 30.07.2021

Správní radu agentury EUSPA povede Václav Kobera

Euroskop, čtk, foto čtk, 18.06.2021